سیمکارت کد۱ و سیمکارت کد۲

شماره سیمکارتتوضیحاتقیمت به تومان
کد 1
6 6 6 6 185 0912کارکردهتماس بگیرید
50 50 152 912کارکرده1.790.000.000
00 11 108 0912کارکرده1/500/000/000
00 11 109 0912کارکرده1/500/000/000
4 8 8 8 100 0912کارکرده1/230/000/000
30 20 104 912کارکرده1.100.000.000
44 500 10 912کارکرده890.000.000
19 19 130 0912کارکرده820.000.000
57 57 122 0912کارکرده710.000.000
123 23 13 0912کارکرده710.000.000
07 08 107 912کارکرده650.000.000
105 0 109 912کارکرده590.000.000
10 18 119 912کارکرده570.000.000
46 45 113 0912کارکرده570.000.000
673 1003 0912کارکرده570.000.000
19 49 119 912کارکرده530.000.000
99 98 115 912کارکرده490.000.000
9990 115 0912کارکرده490.000.000
11 595 11 0912کارکرده490.000.000
73 63 110 0912کارکرده465.000.000
58 48 118 0912کارکرده435.000.000
343 50 10 912کارکرده390.00.000
49 50 149 912کارکرده350.000.000
804 5 104 0912کارکرده269.000.000
42 72 121 0912کارکرده269.000.000
97 67 122 0912کارکرده235.000.000
32 37 125 0912صفر230.000.000
23 66 115 0912کارکرده228.000.000
716 916 1 0912کارکرده228.000.000
70 32 130 0912کارکرده205.000.000
46 69 117 0912صفر189.000.000
534 11 13 0912کارکرده185.000.000
989 0 159 912کارکرده175.000.000
912 1433 0912کارکرده175.000.000
87 84 89 1 0912کارکرده172.000.000
912 1993 0912کارکرده165.000.000
54 34 189 912کارکرده159.000.000
14 64 159 0912صفر155.000.000
85 61 107 0912کارکرده155.000.000
74 18 150 0912صفر152.000.000
592 0 125 0912کارکرده149.000.000
25 18 140 0912کارکرده141.000.000
911 5 7 9 1 0912کارکرده141.000.000
69 70 198 0912صفر137.000.000
19 975 19 0912کارکرده132.000.000
85 4 0 4 16 0912صفر131.000.000
59 22 178 0912صفر129.000.000
372 76 19 0912صفر126.000.000
583 44 19 0912صفر126.000.000
39 7 36 19 0912صفر126.000.000
149 73 19 0912صفر125.000.000
42 7 48 16 0912صفر125.000.000
61 98 175 0912کارکرده111.000.000
83 9 0 86 1 0912کارکرده111.000.000
46 90 183 0912کارکرده111.000.000
65 49 187 0912کارکرده111.000.000
26 94 187 0912کارکرده109.000.000
کد 2کد 2کد 2
460 2 2 2 2 0912صفر640.000.000
20 7 7 7 7 2 0912کارکرده379.000.000
93 00 266 0912

94 00 266 0912
کارکرده235.000.000
20 25 223 0912کارکرده196.000.000
56 00 255 912کارکرده176.000.000
27 600 26 09121صفر149.000.000
57 37 257 912کارکرده146.000.000
7 912 200 0912
7 912 200 0996
کارکرده144.000.000
67 83 200 0912کارکرده124.000.000
00 57 75 2 0912کارکرده119.000.000
4300 238 912کارکرده117.000.000
549 2900 912کارکرده109.000.000
112 9 221 0912کارکرده111.000.000
5100 238 0912کارکرده96.000.000
49 29 207 0912کارکرده96.000.000
0963 263 0912کارکرده83.000.000
63 45 245 0912کارکرده83.000.000
38 88 279 0912کارکرده78.000.000
548 0 213 0912صفر75.000.000
53 41 271 0912صفر75.000.000
78 63 220 0912کارکرده72.000.000
37 86 215 0912صفر71.000.000
46 71 238 0912صفر64.000.000
46 925 26 0912صفر64.000.000
72 02 258 0912کارکرده64.000.000
46 35 218 912کارکرده63.000.000
71 29 5 28 0912صفر61.000.000
49 56 277 0912کارکرده57.000.000
71 308 28 0912کارکرده57.000.000
5 6 7 83 24 0912کارکرده56.000.000
102 49 28 0912کارکرده56.000.000
86 7 85 23 0912کارکرده56.000.000
97 142 27 0912کارکرده55.000.000
861 81 24 0912کارکرده54.000.000
55 67 283 0912کارکرده54.000.000
758 33 25 0912کارکرده54.000.000
63 119 26 0912کارکرده54.000.000
586 76 23 0912کارکرده54.000.000
56 43 298 0912کارکرده54.000.000
49 38 265 0912کارکرده53.000.000

سیم کارت کد 1 0912 همراه اول در سایت ایران سیم:


سیم کارت 0912 همراه اول تهران با کد1:
سیم کارت 0912 تهران با کد 1 به سیم کارتی گفته میشود که پس از شماره 0912 با کد 1 شروع شود مثل ...123 0912
سیم کارت همراه اول تهران با کد یک نسبت به سایر سیم کارتها از ارزش بیشتری برخورداراست بنابراین صاحبان بسیاری از مشاغل تمایل به خرید سیم کارت رند همراه اول با کد 1 را دارند. شما هم میتوانید سیم کارت کد یک همراه اول را به راحتی بصورت نقد و اقساط تهیه نمایید و به کار خود اعتبار بیشتری بدهید.
لطفا جهت خرید سیم کارت با کد 1 0912 همراه اول تهران لیست خطوط ما را مشاهده کنید و در صورت تمایل به خرید با دفتر پیشخوان دولت ما تماس بگیرید.
شما میتوانید سیم کارت های دائمی همراه اول تهران موجود در دفتر پیشخوان دولت مارا بصورت اقساطی نیز خرید کنید ، جهت خرید قسطی سیم کارت همراه اول لطفا به قسمت اقساط سیمکارت مراجعه کنید.

سیمکارت همراه اول تهران با کد 2:

سیم کارت کد2 همراه اول تهران به سیم کارتی گفته میشود که پس از شماره 0912 با عدد 2 شروع شود.
سیم کارت کد2 همراه اول تهران از اولین سیم کارتهای همراه اول ارائه شده توسط مخابرات میباشد و بعلت ارزان تر بودن نسبت سیم کارت های کد1 طرفداران خود را دارد.
شما میتوانید لیست سیم کارتهای کد 1 و کد 2 ایران سیم را در زیر مشاهده کنید.
برای مشاهده سایر سیم کارت ها با کدهای دیگر به قسمت سیمکارتها مراجعه کنید.
شماره سیمکارتتوضیحاتقیمت به تومان
کد 1
6 6 6 6 185 0912کارکردهتماس بگیرید
50 50 152 912کارکرده1.790.000.000
00 11 108 0912کارکرده1/500/000/000
00 11 109 0912کارکرده1/500/000/000
4 8 8 8 100 0912کارکرده1/230/000/000
30 20 104 912کارکرده1.100.000.000
44 500 10 912کارکرده890.000.000
19 19 130 0912کارکرده820.000.000
57 57 122 0912کارکرده710.000.000
123 23 13 0912کارکرده710.000.000
07 08 107 912کارکرده650.000.000
105 0 109 912کارکرده590.000.000
10 18 119 912کارکرده570.000.000
46 45 113 0912کارکرده570.000.000
673 1003 0912کارکرده570.000.000
19 49 119 912کارکرده530.000.000
99 98 115 912کارکرده490.000.000
9990 115 0912کارکرده490.000.000
11 595 11 0912کارکرده490.000.000
73 63 110 0912کارکرده465.000.000
58 48 118 0912کارکرده435.000.000
343 50 10 912کارکرده390.00.000
49 50 149 912کارکرده350.000.000
804 5 104 0912کارکرده269.000.000
42 72 121 0912کارکرده269.000.000
97 67 122 0912کارکرده235.000.000
32 37 125 0912صفر230.000.000
23 66 115 0912کارکرده228.000.000
716 916 1 0912کارکرده228.000.000
70 32 130 0912کارکرده205.000.000
46 69 117 0912صفر189.000.000
534 11 13 0912کارکرده185.000.000
989 0 159 912کارکرده175.000.000
912 1433 0912کارکرده175.000.000
87 84 89 1 0912کارکرده172.000.000
912 1993 0912کارکرده165.000.000
54 34 189 912کارکرده159.000.000
14 64 159 0912صفر155.000.000
85 61 107 0912کارکرده155.000.000
74 18 150 0912صفر152.000.000
592 0 125 0912کارکرده149.000.000
25 18 140 0912کارکرده141.000.000
911 5 7 9 1 0912کارکرده141.000.000
69 70 198 0912صفر137.000.000
19 975 19 0912کارکرده132.000.000
85 4 0 4 16 0912صفر131.000.000
59 22 178 0912صفر129.000.000
372 76 19 0912صفر126.000.000
583 44 19 0912صفر126.000.000
39 7 36 19 0912صفر126.000.000
149 73 19 0912صفر125.000.000
42 7 48 16 0912صفر125.000.000
61 98 175 0912کارکرده111.000.000
83 9 0 86 1 0912کارکرده111.000.000
46 90 183 0912کارکرده111.000.000
65 49 187 0912کارکرده111.000.000
26 94 187 0912کارکرده109.000.000
کد 2کد 2کد 2
460 2 2 2 2 0912صفر640.000.000
20 7 7 7 7 2 0912کارکرده379.000.000
93 00 266 0912

94 00 266 0912
کارکرده235.000.000
20 25 223 0912کارکرده196.000.000
56 00 255 912کارکرده176.000.000
27 600 26 09121صفر149.000.000
57 37 257 912کارکرده146.000.000
7 912 200 0912
7 912 200 0996
کارکرده144.000.000
67 83 200 0912کارکرده124.000.000
00 57 75 2 0912کارکرده119.000.000
4300 238 912کارکرده117.000.000
549 2900 912کارکرده109.000.000
112 9 221 0912کارکرده111.000.000
5100 238 0912کارکرده96.000.000
49 29 207 0912کارکرده96.000.000
0963 263 0912کارکرده83.000.000
63 45 245 0912کارکرده83.000.000
38 88 279 0912کارکرده78.000.000
548 0 213 0912صفر75.000.000
53 41 271 0912صفر75.000.000
78 63 220 0912کارکرده72.000.000
37 86 215 0912صفر71.000.000
46 71 238 0912صفر64.000.000
46 925 26 0912صفر64.000.000
72 02 258 0912کارکرده64.000.000
46 35 218 912کارکرده63.000.000
71 29 5 28 0912صفر61.000.000
49 56 277 0912کارکرده57.000.000
71 308 28 0912کارکرده57.000.000
5 6 7 83 24 0912کارکرده56.000.000
102 49 28 0912کارکرده56.000.000
86 7 85 23 0912کارکرده56.000.000
97 142 27 0912کارکرده55.000.000
861 81 24 0912کارکرده54.000.000
55 67 283 0912کارکرده54.000.000
758 33 25 0912کارکرده54.000.000
63 119 26 0912کارکرده54.000.000
586 76 23 0912کارکرده54.000.000
56 43 298 0912کارکرده54.000.000
49 38 265 0912کارکرده53.000.000

خرید سیم کارت کد ۱ همراه اول

جهت خرید سیم کارت همراه اول با کد یک پس از مشاهده لیست خطوط ؛ سیم کارت ۰۹۱۲ با کد ۱ خود را

انتخاب و پس از آن جهت خرید سیم کارت مورد نظر خود با ما تماس بگیرید .

سیم کارت کد ۱ ۰۹۱۲ را میتوانید به صورت نقد و در صورت تمایل به صورت اقساطی نیز خریداری کنید .

جهت اطلاع از نحوه خرید اقساطی سیم کارت کد یک همراه اول به قسمت خرید سیم کارت قسطی مراجعه نمایید .

خرید سیم کارت کد ۲ ۰۹۱۲

برای خرید سیم کارت کد ۲ ۰۹۱۲ همراه اول لطفا با ما تماس بگیرید

سیم کارت کد دو همراه اول یکی از پر طرفداران ترین خطوط همراه اول میباشد

خرید سیم کارت کد ۲ ۰۹۱۲ با توجه به ارزشی که روز به روز پیدا میکند میتواند

یک سرمایه گذاری برای خریداران سیم کارت دایمی همراه اول باشد.

error: Content is protected !!