سیمکارت کد۱ و سیمکارت کد۲

شماره سیمکارت وضعیت قیمت به تومان
6 6 6 6 185 0912کارکردهتماس بگیرید
81 27 111 0912کارکرده1/395/000/000
8 7 6 3 111 0912کارکرده1/379/000/000
2 3 4 6 111 0912کارکرده1/349/000/000
2 3 5 6 111 0912کارکرده1/310/000/000
4 3 5 6 111 0912کارکرده1/295/000/000
27 38 111 0912کارکرده1/255/000/000
56 68 111 0912کارکرده1/225/000/000
95 76 111 0912کارکرده1/225/000/000
68 97 111 0912کارکرده1/225/000/000
00 11 108 0912کارکرده1/225/000/000
00 11 109 0912کارکرده1/225/000/000
89 89 125 0912کارکرده699/000/000
3 7 6 3 0 0 1 0912کارکرده610/000/000
46 45 113 0912کارکرده599/000/000
33 86 100 0912کارکرده535/000/000
58 48 118 0912کارکرده415/000/000
126 7 126 0912کارکرده405/000/000
27 77 105 0912کارکرده375/000/000
14 19 105 0912صفر365/000/000
954 22 11 0912صفر335/000/000
27 20 109 0912کارکرده325/000/000
28 68 123 0912کارکرده305/000/000
912 1433 0912کارکرده249/000/000
912 1993 0912کارکرده249/000/000
42 72 121 0912کارکرده249/000/000
97 67 122 0912کارکرده245/000/000
32 37 125 0912صفر235/000/000
932 15 10 0912کارکرده229/000/000
10 33 140 0912کارکرده229/000/000
27 63 152 0912

27 64 152 0912
صفر235/000/000
96 36 125 0912کارکرده215/000/000
9 3 4 0 115 0912کارکرده207/000/000
82 22 190 0912کارکرده191/000/000
77 73 143 0912کارکرده187/000/000
83 26 113 0912کارکرده187/000/000
64 91 113 0912صفر177/000/000
72 5 4 3 10 0912صفر175/000/000
53 28 120 0912صفر173/000/000
85 61 117 0912صفر169/000/000
39 8 8 8 14 0912صفر169/000/000
53 9 9 9 17 0912کارکرده159/900/000
46 69 117 0912صفر156/000/000
61 88 125 0912کارکرده143/000/000
14 64 159 0912صفر143/000/000
396 7 8 3 1 0912صفر137/000/000
34 39 177 0912کارکرده137/000/000
79 76 192 0912صفر133/000/000
84 33 177 0912صفر136/000/000
71 41 198 0912کارکرده132/000/000
74 18 150 0912صفر132/000/000
911 1975 0912کارکرده132/000/000
58 73 126 0912صفر128/000/000
33 8 7 9 3 1 0912کارکرده126.000.000
52 16 128 0912صفر124/000/000
22 87 150 0912صفر124.000.000
64 72 142 0912صفر121.000.000
657 81 18 0912کارکرده116.000.000
62 93 177 0912کارکرده113.000.000
38 7 0 7 18 0912صفر112.000.000
85 69 183 0912صفر106.000.000
67 550 17 0912صفر101.000.000
6 3 2 1 198 0912صفر101.000.000
21 94 178 0912کارکرده95.000.000
978 22 17 0912کارکرده95.000.000
42 36 198 0912کارکرده92.000.000
شماره با کد 2
0 0 0 0 0 8 2 0912کارکردهتماس بگیرید
0 2 7777 2 0912کارکرده410/000/000
93 00 266 0912

94 00 266 0912
صفر295/000/000
7 912 200 0912کارکرده188/000/000
20 25 223 0912کارکرده177/000/000
5 0 0 7 286 0912کارکرده84/000/000
82 42 208 0912صفر81/000/000
82 62 208 0912کارکرده81/000/000
74 64 278 0912صفر73/000/000
48 56 56 2 0912کارکرده71/000/000
38 88 279 0912کارکرده67/000/000
754 8 6 4 2 0912کارکرده64/000/000
06 25 203 0912صفر63/000/000
96 53 210 0912صفر63/000/000
548 0 213 0912صفر63/000/000
721 58 28 0912صفر62/000/000
01 26 4 3 2 0912صفر61/000/000
53 41 271 0912صفر61/000/000
43 6 1 6 29 0912صفر59/000/000
37 86 215 0912صفر58/000/000
53 57 285 0912کارکرده58/000/000
37 60 218 0912کارکرده57/000/000
71 84 233 0912کارکرده54/000/000
62 85 249 0912کارکرده53/000/000
62 58 249 0912کارکرده53/000/000
93 864 24 0912صفر52/000/000
795 20 26 0912صفر52/000/000
67 452 27 0912صفر51/000/000
19 57 238 0912کارکرده51/000/000
59 64 290 0912کارکرده51/000/000
763 9 8 7 2 0912صفر49/500/000
92 64 258 0912صفر49/500/000
52 65 275 0912کارکرده49/500/000
11 35 264 0912کارکرده49/000/000
89 30 276 0912کارکرده46/000/000

سیم کارت کد 1 0912 همراه اول در سایت ایران سیم:


سیم کارت 0912 همراه اول تهران با کد1:
سیم کارت 0912 تهران با کد 1 به سیم کارتی گفته میشود که پس از شماره 0912 با کد 1 شروع شود مثل ...123 0912
سیم کارت همراه اول تهران با کد یک نسبت به سایر سیم کارتها از ارزش بیشتری برخورداراست بنابراین صاحبان بسیاری از مشاغل تمایل به خرید سیم کارت رند همراه اول با کد 1 را دارند. شما هم میتوانید سیم کارت کد یک همراه اول را به راحتی بصورت نقد و اقساط تهیه نمایید و به کار خود اعتبار بیشتری بدهید.
لطفا جهت خرید سیم کارت با کد 1 0912 همراه اول تهران لیست خطوط ما را مشاهده کنید و در صورت تمایل به خرید با دفتر پیشخوان دولت ما تماس بگیرید.
شما میتوانید سیم کارت های دائمی همراه اول تهران موجود در دفتر پیشخوان دولت مارا بصورت اقساطی نیز خرید کنید ، جهت خرید قسطی سیم کارت همراه اول لطفا به قسمت اقساط سیمکارت مراجعه کنید.

سیمکارت همراه اول تهران با کد 2:

سیم کارت کد2 همراه اول تهران به سیم کارتی گفته میشود که پس از شماره 0912 با عدد 2 شروع شود.
سیم کارت کد2 همراه اول تهران از اولین سیم کارتهای همراه اول ارائه شده توسط مخابرات میباشد و بعلت ارزان تر بودن نسبت سیم کارت های کد1 طرفداران خود را دارد.
شما میتوانید لیست سیم کارتهای کد 1 و کد 2 ایران سیم را در زیر مشاهده کنید.
برای مشاهده سایر سیم کارت ها با کدهای دیگر به قسمت سیمکارتها مراجعه کنید.
شماره سیمکارت وضعیت قیمت به تومان
6 6 6 6 185 0912کارکردهتماس بگیرید
81 27 111 0912کارکرده1/395/000/000
8 7 6 3 111 0912کارکرده1/379/000/000
2 3 4 6 111 0912کارکرده1/349/000/000
2 3 5 6 111 0912کارکرده1/310/000/000
4 3 5 6 111 0912کارکرده1/295/000/000
27 38 111 0912کارکرده1/255/000/000
56 68 111 0912کارکرده1/225/000/000
95 76 111 0912کارکرده1/225/000/000
68 97 111 0912کارکرده1/225/000/000
00 11 108 0912کارکرده1/225/000/000
00 11 109 0912کارکرده1/225/000/000
89 89 125 0912کارکرده699/000/000
3 7 6 3 0 0 1 0912کارکرده610/000/000
46 45 113 0912کارکرده599/000/000
33 86 100 0912کارکرده535/000/000
58 48 118 0912کارکرده415/000/000
126 7 126 0912کارکرده405/000/000
27 77 105 0912کارکرده375/000/000
14 19 105 0912صفر365/000/000
954 22 11 0912صفر335/000/000
27 20 109 0912کارکرده325/000/000
28 68 123 0912کارکرده305/000/000
912 1433 0912کارکرده249/000/000
912 1993 0912کارکرده249/000/000
42 72 121 0912کارکرده249/000/000
97 67 122 0912کارکرده245/000/000
32 37 125 0912صفر235/000/000
932 15 10 0912کارکرده229/000/000
10 33 140 0912کارکرده229/000/000
27 63 152 0912

27 64 152 0912
صفر235/000/000
96 36 125 0912کارکرده215/000/000
9 3 4 0 115 0912کارکرده207/000/000
82 22 190 0912کارکرده191/000/000
77 73 143 0912کارکرده187/000/000
83 26 113 0912کارکرده187/000/000
64 91 113 0912صفر177/000/000
72 5 4 3 10 0912صفر175/000/000
53 28 120 0912صفر173/000/000
85 61 117 0912صفر169/000/000
39 8 8 8 14 0912صفر169/000/000
53 9 9 9 17 0912کارکرده159/900/000
46 69 117 0912صفر156/000/000
61 88 125 0912کارکرده143/000/000
14 64 159 0912صفر143/000/000
396 7 8 3 1 0912صفر137/000/000
34 39 177 0912کارکرده137/000/000
79 76 192 0912صفر133/000/000
84 33 177 0912صفر136/000/000
71 41 198 0912کارکرده132/000/000
74 18 150 0912صفر132/000/000
911 1975 0912کارکرده132/000/000
58 73 126 0912صفر128/000/000
33 8 7 9 3 1 0912کارکرده126.000.000
52 16 128 0912صفر124/000/000
22 87 150 0912صفر124.000.000
64 72 142 0912صفر121.000.000
657 81 18 0912کارکرده116.000.000
62 93 177 0912کارکرده113.000.000
38 7 0 7 18 0912صفر112.000.000
85 69 183 0912صفر106.000.000
67 550 17 0912صفر101.000.000
6 3 2 1 198 0912صفر101.000.000
21 94 178 0912کارکرده95.000.000
978 22 17 0912کارکرده95.000.000
42 36 198 0912کارکرده92.000.000
شماره با کد 2
0 0 0 0 0 8 2 0912کارکردهتماس بگیرید
0 2 7777 2 0912کارکرده410/000/000
93 00 266 0912

94 00 266 0912
صفر295/000/000
7 912 200 0912کارکرده188/000/000
20 25 223 0912کارکرده177/000/000
5 0 0 7 286 0912کارکرده84/000/000
82 42 208 0912صفر81/000/000
82 62 208 0912کارکرده81/000/000
74 64 278 0912صفر73/000/000
48 56 56 2 0912کارکرده71/000/000
38 88 279 0912کارکرده67/000/000
754 8 6 4 2 0912کارکرده64/000/000
06 25 203 0912صفر63/000/000
96 53 210 0912صفر63/000/000
548 0 213 0912صفر63/000/000
721 58 28 0912صفر62/000/000
01 26 4 3 2 0912صفر61/000/000
53 41 271 0912صفر61/000/000
43 6 1 6 29 0912صفر59/000/000
37 86 215 0912صفر58/000/000
53 57 285 0912کارکرده58/000/000
37 60 218 0912کارکرده57/000/000
71 84 233 0912کارکرده54/000/000
62 85 249 0912کارکرده53/000/000
62 58 249 0912کارکرده53/000/000
93 864 24 0912صفر52/000/000
795 20 26 0912صفر52/000/000
67 452 27 0912صفر51/000/000
19 57 238 0912کارکرده51/000/000
59 64 290 0912کارکرده51/000/000
763 9 8 7 2 0912صفر49/500/000
92 64 258 0912صفر49/500/000
52 65 275 0912کارکرده49/500/000
11 35 264 0912کارکرده49/000/000
89 30 276 0912کارکرده46/000/000

خرید سیم کارت کد ۱ همراه اول

جهت خرید سیم کارت همراه اول با کد یک پس از مشاهده لیست خطوط ؛ سیم کارت ۰۹۱۲ با کد ۱ خود را

انتخاب و پس از آن جهت خرید سیم کارت مورد نظر خود با ما تماس بگیرید .

سیم کارت کد ۱ ۰۹۱۲ را میتوانید به صورت نقد و در صورت تمایل به صورت اقساطی نیز خریداری کنید .

جهت اطلاع از نحوه خرید اقساطی سیم کارت کد یک همراه اول به قسمت خرید سیم کارت قسطی مراجعه نمایید .

خرید سیم کارت کد ۲ ۰۹۱۲

برای خرید سیم کارت کد ۲ ۰۹۱۲ همراه اول لطفا با ما تماس بگیرید

سیم کارت کد دو همراه اول یکی از پر طرفداران ترین خطوط همراه اول میباشد

خرید سیم کارت کد ۲ ۰۹۱۲ با توجه به ارزشی که روز به روز پیدا میکند میتواند

یک سرمایه گذاری برای خریداران سیم کارت دایمی همراه اول باشد.

error: Content is protected !!
Call Now Buttonتماس سریع