سیمکارت کد۱ و سیمکارت کد۲

شماره سیمکارت وضعیت قیمت به تومان
6 6 6 6 185 0912کارکردهتماس بگیرید
50 50 52 1 912کارکرده1/590/000/000
81 27 111 0912کارکرده1/395/000/000
8 7 6 3 111 0912کارکرده1/379/000/000
2 3 4 6 111 0912کارکرده1/349/000/000
2 3 5 6 111 0912کارکرده1/310/000/000
4 3 5 6 111 0912کارکرده1/295/000/000
27 38 111 0912کارکرده1/255/000/000
56 68 111 0912کارکرده1/225/000/000
95 76 111 0912کارکرده1/225/000/000
68 97 111 0912کارکرده1/225/000/000
00 11 108 0912کارکرده1/495/000/000
00 11 109 0912کارکرده1/495/000/000
30 20 104 912کارکرده990/000/000
44 500 10 912کارکرده750/000/000
07 08 107 912کارکرده650/000/000
89 89 125 0912کارکرده595/000/000
22 21 106 912کارکرده590/000/000
105 0 109 912کارکرده590/000/000
10 18 119 912کارکرده570/000/000
9 0 0 2 129 0912کارکرده555/000/000
3 7 6 3 0 0 1 0912کارکرده555/000/000
46 45 113 0912کارکرده555/000/000
99 98 115 912کارکرده490/000/000
90 49 119 912کارکرده490/000/000
58 48 118 0912کارکرده415/000/000
11 595 11 0912کارکرده410/000/000
343 50 10 912کارکرده330/000/000
28 68 3 2 1 0912کارکرده325/000/000
49 50 149 912کارکرده295/000/000
804 5 104 0912کارکرده255/000/000
42 72 121 0912کارکرده247/000/000
97 67 122 0912کارکرده229/000/000
46 41 145 912کارکرده225/000/000
938 0 138 912کارکرده220/000/000
32 37 125 0912صفر222/000/000
26 8 27 15 0912
26 8 27 19 0912
صفر212/000/000
932 15 10 0912کارکرده199/000/000
483 16 10 0912کارکرده199/000/000
93 33 135 912کارکرده195/000/000
912 1433 0912کارکرده178/000/000
912 1993 0912کارکرده168/000/000
912 1458 0912کارکرده138/000/000
39 8 8 8 14 0912صفر169/000/000
64 91 113 0912صفر167/000/000
83 26 113 0912کارکرده167/000/000
439 0 115 0912کارکرده166/000/000
83 47 118 0912صفر166/000/000
85 61 117 0912صفر164/000/000
46 69 117 0912صفر156/000/000
81 49 115 0912صفر155/000/000
75 26 175 0912کارکرده149/000/000
4 3 2 78 10 0912کارکرده145/000/000
49 2 48 11 0912کارکرده145/000/000
82 55 133 0912کارکرده145/000/000
14 64 159 0912صفر145/000/000
53 9 9 9 17 0912کارکرده144/000/000
62 52 173 912کارکرده139/000/000
911 1975 0912کارکرده134/000/000
54 34 189 912کارکرده135/000/000
74 18 150 0912صفر134/000/000
1383 196 0912کارکرده134/000/000
46 37 140 0912کارکرده134/000/000
58 73 126 0912صفر129/000/000
94 97 178 0912کارکرده122.000.000
7 5 3 0 126 0912کارکرده122.000.000
906 3 5 3 1 0912کارکرده115.000.000
50 24 146 0912کارکرده112.000.000
31 17 149 912کارکرده112.000.000
98 64 177 0912کارکرده108.000.000
38 7 0 7 18 0912صفر107.000.000
38 42 146 0912کارکرده112.000.000
53 9 63 18 0912کارکرده97.000.000
79 4 73 19 0912کارکرده97.000.000
496 55 17 0912کارکرده95.000.000
8 6 4 37 18 0912کارکرده95.000.000
شماره با کد 2
0 0 0 0 0 8 2 0912کارکردهتماس بگیرید
0 2 7777 2 0912کارکرده310/000/000
5 23 21 21 0912کارکرده265/000/000
6 6 9 2200 0912کارکرده195/000/000
7 912 200 0912کارکرده175/000/000
20 25 223 0912کارکرده157/000/000
4700 250 0912کارکرده151/000/000
27 600 26 0912صفر145/000/000
8 0 8 11 29 0912

9 0 9 11 29 0912
صفر139/000/000
57 37 257 912کارکرده125/000/000
4300 238 912کارکرده115/000/000
549 2900 912کارکرده109/000/000
43 34 207 912کارکرده99/000/000
623 2500 0912کارکرده92/000/000
578 2600 0912کارکرده92/000/000
0 0 4 9 279 0912کارکرده88/000/000
5 0 0 7 286 0912کارکرده88/000/000
223 16 22 0912کارکرده79/000/000
27 38 204 0912صفر65/000/000
754 8 6 4 2 0912کارکرده64/000/000
548 0 213 0912صفر63/000/000
98 56 221 0912صفر62/000/000
74 45 221 0912صفر62/000/000
31 585 21 0912صفر62/000/000
38 88 279 0912کارکرده62/000/000
624 623 2 0912کارکرده62/000/000
2 6 3 1 275 0912کارکرده62/000/000
12 98 258 0912صفر62/000/000
53 41 271 0912صفر62/000/000
40 71 216 0912صفر62/000/000
69 67 245 0912کارکرده60/000/000
34 94 276 0912کارکرده59/000/000
98 74 240 0912صفر59/000/000
43 616 29 0912صفر59/000/000
17 78 258 0912صفر59/000/000
37 86 215 0912صفر59/000/000
65 78 250 0912کارکرده57/000/000
59 36 285 912صفر55/000/000
97 38 296 0912صفر54/000/000
46 71 238 0912صفر53/000/000
74 385 24 0912صفر53/000/000
71 29 5 28 0912صفر53/000/000
08 33 291 0912صفر53/000/000
87 94 243 0912صفر52/000/000
763 9 8 7 2 0912صفر52/000/000
36 94 257 0912صفر52/000/000
32 28 217 0912کارکرده52/000/000
483 63 22 0912کارکرده52/000/000
77 19 257 0912کارکرده51/000/000
0933 278 0912کارکرده51/000/000
19 57 238 0912کارکرده50/000/000
52 35 276 0912کارکرده50/000/000
26 799 25 0912کارکرده50/000/000
102 49 28 0912کارکرده49/000/000
164 54 27 0912کارکرده48/000/000
59 63 271 0912کارکرده48/000/000
61 50 287 0912کارکرده48/000/000
46 37 298 0912کارکرده46/000/000
83 26 4 29 0912کارکرده46/000/000
371 6 7 8 2 0912کارکرده45/000/000

سیم کارت کد 1 0912 همراه اول در سایت ایران سیم:


سیم کارت 0912 همراه اول تهران با کد1:
سیم کارت 0912 تهران با کد 1 به سیم کارتی گفته میشود که پس از شماره 0912 با کد 1 شروع شود مثل ...123 0912
سیم کارت همراه اول تهران با کد یک نسبت به سایر سیم کارتها از ارزش بیشتری برخورداراست بنابراین صاحبان بسیاری از مشاغل تمایل به خرید سیم کارت رند همراه اول با کد 1 را دارند. شما هم میتوانید سیم کارت کد یک همراه اول را به راحتی بصورت نقد و اقساط تهیه نمایید و به کار خود اعتبار بیشتری بدهید.
لطفا جهت خرید سیم کارت با کد 1 0912 همراه اول تهران لیست خطوط ما را مشاهده کنید و در صورت تمایل به خرید با دفتر پیشخوان دولت ما تماس بگیرید.
شما میتوانید سیم کارت های دائمی همراه اول تهران موجود در دفتر پیشخوان دولت مارا بصورت اقساطی نیز خرید کنید ، جهت خرید قسطی سیم کارت همراه اول لطفا به قسمت اقساط سیمکارت مراجعه کنید.

سیمکارت همراه اول تهران با کد 2:

سیم کارت کد2 همراه اول تهران به سیم کارتی گفته میشود که پس از شماره 0912 با عدد 2 شروع شود.
سیم کارت کد2 همراه اول تهران از اولین سیم کارتهای همراه اول ارائه شده توسط مخابرات میباشد و بعلت ارزان تر بودن نسبت سیم کارت های کد1 طرفداران خود را دارد.
شما میتوانید لیست سیم کارتهای کد 1 و کد 2 ایران سیم را در زیر مشاهده کنید.
برای مشاهده سایر سیم کارت ها با کدهای دیگر به قسمت سیمکارتها مراجعه کنید.
شماره سیمکارت وضعیت قیمت به تومان
6 6 6 6 185 0912کارکردهتماس بگیرید
50 50 52 1 912کارکرده1/590/000/000
81 27 111 0912کارکرده1/395/000/000
8 7 6 3 111 0912کارکرده1/379/000/000
2 3 4 6 111 0912کارکرده1/349/000/000
2 3 5 6 111 0912کارکرده1/310/000/000
4 3 5 6 111 0912کارکرده1/295/000/000
27 38 111 0912کارکرده1/255/000/000
56 68 111 0912کارکرده1/225/000/000
95 76 111 0912کارکرده1/225/000/000
68 97 111 0912کارکرده1/225/000/000
00 11 108 0912کارکرده1/495/000/000
00 11 109 0912کارکرده1/495/000/000
30 20 104 912کارکرده990/000/000
44 500 10 912کارکرده750/000/000
07 08 107 912کارکرده650/000/000
89 89 125 0912کارکرده595/000/000
22 21 106 912کارکرده590/000/000
105 0 109 912کارکرده590/000/000
10 18 119 912کارکرده570/000/000
9 0 0 2 129 0912کارکرده555/000/000
3 7 6 3 0 0 1 0912کارکرده555/000/000
46 45 113 0912کارکرده555/000/000
99 98 115 912کارکرده490/000/000
90 49 119 912کارکرده490/000/000
58 48 118 0912کارکرده415/000/000
11 595 11 0912کارکرده410/000/000
343 50 10 912کارکرده330/000/000
28 68 3 2 1 0912کارکرده325/000/000
49 50 149 912کارکرده295/000/000
804 5 104 0912کارکرده255/000/000
42 72 121 0912کارکرده247/000/000
97 67 122 0912کارکرده229/000/000
46 41 145 912کارکرده225/000/000
938 0 138 912کارکرده220/000/000
32 37 125 0912صفر222/000/000
26 8 27 15 0912
26 8 27 19 0912
صفر212/000/000
932 15 10 0912کارکرده199/000/000
483 16 10 0912کارکرده199/000/000
93 33 135 912کارکرده195/000/000
912 1433 0912کارکرده178/000/000
912 1993 0912کارکرده168/000/000
912 1458 0912کارکرده138/000/000
39 8 8 8 14 0912صفر169/000/000
64 91 113 0912صفر167/000/000
83 26 113 0912کارکرده167/000/000
439 0 115 0912کارکرده166/000/000
83 47 118 0912صفر166/000/000
85 61 117 0912صفر164/000/000
46 69 117 0912صفر156/000/000
81 49 115 0912صفر155/000/000
75 26 175 0912کارکرده149/000/000
4 3 2 78 10 0912کارکرده145/000/000
49 2 48 11 0912کارکرده145/000/000
82 55 133 0912کارکرده145/000/000
14 64 159 0912صفر145/000/000
53 9 9 9 17 0912کارکرده144/000/000
62 52 173 912کارکرده139/000/000
911 1975 0912کارکرده134/000/000
54 34 189 912کارکرده135/000/000
74 18 150 0912صفر134/000/000
1383 196 0912کارکرده134/000/000
46 37 140 0912کارکرده134/000/000
58 73 126 0912صفر129/000/000
94 97 178 0912کارکرده122.000.000
7 5 3 0 126 0912کارکرده122.000.000
906 3 5 3 1 0912کارکرده115.000.000
50 24 146 0912کارکرده112.000.000
31 17 149 912کارکرده112.000.000
98 64 177 0912کارکرده108.000.000
38 7 0 7 18 0912صفر107.000.000
38 42 146 0912کارکرده112.000.000
53 9 63 18 0912کارکرده97.000.000
79 4 73 19 0912کارکرده97.000.000
496 55 17 0912کارکرده95.000.000
8 6 4 37 18 0912کارکرده95.000.000
شماره با کد 2
0 0 0 0 0 8 2 0912کارکردهتماس بگیرید
0 2 7777 2 0912کارکرده310/000/000
5 23 21 21 0912کارکرده265/000/000
6 6 9 2200 0912کارکرده195/000/000
7 912 200 0912کارکرده175/000/000
20 25 223 0912کارکرده157/000/000
4700 250 0912کارکرده151/000/000
27 600 26 0912صفر145/000/000
8 0 8 11 29 0912

9 0 9 11 29 0912
صفر139/000/000
57 37 257 912کارکرده125/000/000
4300 238 912کارکرده115/000/000
549 2900 912کارکرده109/000/000
43 34 207 912کارکرده99/000/000
623 2500 0912کارکرده92/000/000
578 2600 0912کارکرده92/000/000
0 0 4 9 279 0912کارکرده88/000/000
5 0 0 7 286 0912کارکرده88/000/000
223 16 22 0912کارکرده79/000/000
27 38 204 0912صفر65/000/000
754 8 6 4 2 0912کارکرده64/000/000
548 0 213 0912صفر63/000/000
98 56 221 0912صفر62/000/000
74 45 221 0912صفر62/000/000
31 585 21 0912صفر62/000/000
38 88 279 0912کارکرده62/000/000
624 623 2 0912کارکرده62/000/000
2 6 3 1 275 0912کارکرده62/000/000
12 98 258 0912صفر62/000/000
53 41 271 0912صفر62/000/000
40 71 216 0912صفر62/000/000
69 67 245 0912کارکرده60/000/000
34 94 276 0912کارکرده59/000/000
98 74 240 0912صفر59/000/000
43 616 29 0912صفر59/000/000
17 78 258 0912صفر59/000/000
37 86 215 0912صفر59/000/000
65 78 250 0912کارکرده57/000/000
59 36 285 912صفر55/000/000
97 38 296 0912صفر54/000/000
46 71 238 0912صفر53/000/000
74 385 24 0912صفر53/000/000
71 29 5 28 0912صفر53/000/000
08 33 291 0912صفر53/000/000
87 94 243 0912صفر52/000/000
763 9 8 7 2 0912صفر52/000/000
36 94 257 0912صفر52/000/000
32 28 217 0912کارکرده52/000/000
483 63 22 0912کارکرده52/000/000
77 19 257 0912کارکرده51/000/000
0933 278 0912کارکرده51/000/000
19 57 238 0912کارکرده50/000/000
52 35 276 0912کارکرده50/000/000
26 799 25 0912کارکرده50/000/000
102 49 28 0912کارکرده49/000/000
164 54 27 0912کارکرده48/000/000
59 63 271 0912کارکرده48/000/000
61 50 287 0912کارکرده48/000/000
46 37 298 0912کارکرده46/000/000
83 26 4 29 0912کارکرده46/000/000
371 6 7 8 2 0912کارکرده45/000/000

خرید سیم کارت کد ۱ همراه اول

جهت خرید سیم کارت همراه اول با کد یک پس از مشاهده لیست خطوط ؛ سیم کارت ۰۹۱۲ با کد ۱ خود را

انتخاب و پس از آن جهت خرید سیم کارت مورد نظر خود با ما تماس بگیرید .

سیم کارت کد ۱ ۰۹۱۲ را میتوانید به صورت نقد و در صورت تمایل به صورت اقساطی نیز خریداری کنید .

جهت اطلاع از نحوه خرید اقساطی سیم کارت کد یک همراه اول به قسمت خرید سیم کارت قسطی مراجعه نمایید .

خرید سیم کارت کد ۲ ۰۹۱۲

برای خرید سیم کارت کد ۲ ۰۹۱۲ همراه اول لطفا با ما تماس بگیرید

سیم کارت کد دو همراه اول یکی از پر طرفداران ترین خطوط همراه اول میباشد

خرید سیم کارت کد ۲ ۰۹۱۲ با توجه به ارزشی که روز به روز پیدا میکند میتواند

یک سرمایه گذاری برای خریداران سیم کارت دایمی همراه اول باشد.

error: Content is protected !!