سیمکارت کد۱ و سیمکارت کد۲


سیم کارت کد 1 0912 همراه اول در سایت ایران سیم:


سیم کارت 0912 همراه اول تهران با کد1:
سیم کارت 0912 تهران با کد 1 به سیم کارتی گفته میشود که پس از شماره 0912 با کد 1 شروع شود مثل ...123 0912
سیم کارت همراه اول تهران با کد یک نسبت به سایر سیم کارتها از ارزش بیشتری برخورداراست بنابراین صاحبان بسیاری از مشاغل تمایل به خرید سیم کارت رند همراه اول با کد 1 را دارند. شما هم میتوانید سیم کارت کد یک همراه اول را به راحتی بصورت نقد و اقساط تهیه نمایید و به کار خود اعتبار بیشتری بدهید.
لطفا جهت خرید سیم کارت با کد 1 0912 همراه اول تهران لیست خطوط ما را مشاهده کنید و در صورت تمایل به خرید با دفتر پیشخوان دولت ما تماس بگیرید.
شما میتوانید سیم کارت های دائمی همراه اول تهران موجود در دفتر پیشخوان دولت مارا بصورت اقساطی نیز خرید کنید ، جهت خرید قسطی سیم کارت همراه اول لطفا به قسمت اقساط سیمکارت مراجعه کنید.

سیمکارت همراه اول تهران با کد 2:

سیم کارت کد2 همراه اول تهران به سیم کارتی گفته میشود که پس از شماره 0912 با عدد 2 شروع شود.
سیم کارت کد2 همراه اول تهران از اولین سیم کارتهای همراه اول ارائه شده توسط مخابرات میباشد و بعلت ارزان تر بودن نسبت سیم کارت های کد1 طرفداران خود را دارد.
شما میتوانید لیست سیم کارتهای کد 1 و کد 2 ایران سیم را در زیر مشاهده کنید.
برای مشاهده سایر سیم کارت ها با کدهای دیگر به قسمت سیمکارتها مراجعه کنید.
شماره سیمکارت وضعیت قیمت به تومان
30 20 104 0912 کارکرده 275/000/000
44 500 10 0912کارکرده199/000/000
22 21 106 0912کارکرده195/000/000
07 08 107 0912کارکرده175/000/000
05 01 109 0912 کارکرده145/000/000
49 50 149 0912 کارکرده145/000/000
99 98 115 0912 کارکرده145/000/000
19 49 119 0912 کارکرده145/000/000
5005 132 0912 کارکرده142/000/000
531 1300 0912 کارکرده115/000/000
700 700 15 0912 کارکرده115/000/000
54 51 104 0912 کارکرده111/000/000
0938 138 0912 کارکرده79/000/000
90 98 179 0912 کارکرده66/000/000
16 56 146 0912 کارکرده51/000/000
21 01 139 0912 کارکرده45/000/000
98 52 132 0912 کارکرده41/000/000
4000 212 0912 کارکرده320/000/000
57 37 257 0912 کارکرده46/000/000
9200 260 0912 کارکرده44/000/000
43 34 207 0912 کارکرده36/500/000
94 95 280 0912صفر31/500/000
058 21 20 0912کارکرده33/000/000
10 13 277 0912صفر31/500/000
46 64 218 0912 کارکرده28/500/000
76 00 273 0912 کارکرده28/000/000
75 20 219 0912 کارکرده27/000/000
62 65 263 0912 کارکرده27/000/000
80 89 227 0912 کارکرده23/000/000
59 36 285 0912 صفر16/500/000
04 21 289 0912 کارکرده15/500/000
Call Now Buttonتماس سریع
error: Content is protected !!