سیمکارت کد۱ و سیمکارت کد۲


سیم کارت کد 1 0912 همراه اول در سایت ایران سیم:


سیم کارت 0912 همراه اول تهران با کد1:
سیم کارت 0912 تهران با کد 1 به سیم کارتی گفته میشود که پس از شماره 0912 با کد 1 شروع شود مثل ...123 0912
سیم کارت همراه اول تهران با کد یک نسبت به سایر سیم کارتها از ارزش بیشتری برخورداراست بنابراین صاحبان بسیاری از مشاغل تمایل به خرید سیم کارت رند همراه اول با کد 1 را دارند. شما هم میتوانید سیم کارت کد یک همراه اول را به راحتی بصورت نقد و اقساط تهیه نمایید و به کار خود اعتبار بیشتری بدهید.
لطفا جهت خرید سیم کارت با کد 1 0912 همراه اول تهران لیست خطوط ما را مشاهده کنید و در صورت تمایل به خرید با دفتر پیشخوان دولت ما تماس بگیرید.
شما میتوانید سیم کارت های دائمی همراه اول تهران موجود در دفتر پیشخوان دولت مارا بصورت اقساطی نیز خرید کنید ، جهت خرید قسطی سیم کارت همراه اول لطفا به قسمت اقساط سیمکارت مراجعه کنید.

سیمکارت همراه اول تهران با کد 2:

سیم کارت کد2 همراه اول تهران به سیم کارتی گفته میشود که پس از شماره 0912 با عدد 2 شروع شود.
سیم کارت کد2 همراه اول تهران از اولین سیم کارتهای همراه اول ارائه شده توسط مخابرات میباشد و بعلت ارزان تر بودن نسبت سیم کارت های کد1 طرفداران خود را دارد.
شما میتوانید لیست سیم کارتهای کد 1 و کد 2 ایران سیم را در زیر مشاهده کنید.
برای مشاهده سایر سیم کارت ها با کدهای دیگر به قسمت سیمکارتها مراجعه کنید.
شماره سیمکارت وضعیت قیمت
12 11 105 0912 کارکرده 99/900/000
317 1100 0912 کارکرده72/500/000
10 18 119 0912 کارکرده68/500/000
11 18 119 0912 کارکرده78/800/000
73 73 126 0912 کارکرده 62/000/000
87 88 101 0912 کارکرده59/800/000
38 36 138 0912 کارکرده41/200/000
73 93 102 0912 کارکرده35/700/000
58 00 126 0912 کارکرده31/500/000
10 646 10 0912 کارکرده31/200/000
86 10 119 0912 کارکرده25/750/000
07 37 108 0912 کارکرده24/900/000
97 17 106 0912 کارکرده24/700/000
83 27 126 0912 کارکرده22/600/000
23 47 106 0912 کارکرده18/200/000
16 56 146 0912 کارکرده18/200/000
77 92 114 0912 کارکرده18/200/000
716 1397 0912 کارکرده14/850/000
32 94 193 0912 کارکرده14/850/000
06 56 198 0912 کارکرده14/850/000
96 12 197 0912 کارکرده14/200/000
58 96 197 0912 کارکرده14/200/000
531 31 18 0912 کارکرده14/200/000
06 718 19 0912 کارکرده12/300/000
855 2000 0912 کارکرده62/500/000
3333 249 0912 صفر61/500/000
317 2000 0912 کارکرده56/500/000
57 37 257 0912 کارکرده20/350/000
31 13 205 0912 کارکرده15/900/000
95 94 280 0912صفر16/200/000
94 95 280 0912صفر14/500/000
95 85 229 0912صفر14/500/000
43 34 207 0912 کارکرده14/850/000
60 30 289 0912 کارکرده12/100/000
53 43 219 0912 کارکرده11/200/000
76 00 273 0912 کارکرده10/500/000
46 64 218 0912 کارکرده10/300/000
75 20 219 0912 کارکرده10/200/000
53 76 220 0912 کارکرده8/400/000
67 84 206 0912 کارکرده7/100/000
1 386 285 0912 کارکرده5/900/000
Call Now Buttonتماس سریع
error: Content is protected !!