لیست کلیه خطوط

شماره سیمکارت توضیحات قیمت
12 11 105 0912 کارکرده99/900/000
317 1100 0912 کارکرده72/500/000
10 18 119 0912 کارکرده68/500/000
11 18 119 0912 کارکرده78/800/000
73 73 126 0912 کارکرده62/000/000
87 88 101 0912 کارکرده59/800/000
38 36 138 0912 کارکرده41/200/000
73 93 102 0912 کارکرده35/700/000
58 00 126 0912 کارکرده31/500/000
10 646 10 0912 کارکرده31/200/000
86 10 119 0912 کارکرده25/750/000
07 37 108 0912 کارکرده24/900/000
97 17 106 0912 کارکرده24/700/000
83 27 126 0912کارکرده22/600/000
23 47 106 0912کارکرده18/200/000
16 56 146 0912کارکرده18/200/000
77 92 114 0912کارکرده18/200/000
716 1397 0912کارکرده14/850/000
32 94 193 0912کارکرده14/850/000
06 56 198 0912کارکرده14/850/000
96 12 197 0912کارکرده14/200/000
58 96 197 0912کارکرده14/200/000
531 31 18 0912کارکرده14/200/000
06 718 19 0912کارکرده12/300/000
855 2000 0912کارکرده62/500/000
3333 249 0912صفر61/500/000
317 2000 0912کارکرده56/500/000
57 37 257 0912کارکرده20/350/000
31 13 205 0912 کارکرده15/950/000
95 94 280 0912صفر16/500/000
94 95 280 0912صفر14/500/000
95 85 229 0912صفر14/100/000
43 34 207 0912کارکرده14/850/000
60 30 289 0912کارکرده12/100/000
53 43 219 0912کارکرده11/200/000
76 00 273 0912کارکرده10/500/000
46 64 218 0912کارکرده10/300/000
75 20 219 0912کارکرده10/200/000
53 76 220 0912کارکرده8/400/000
67 84 206 0912کارکرده7/100/000
1 386 285 0912کارکرده5/900/000
60 59 387 0912کارکرده5/700/000
89 19 385 0912کارکرده5/390/000
294 0 324 0912کارکرده4/950/000
2 368 398 0912کارکرده4/550/000
18 95 307 0912کارکرده4/450/000
85 70 398 0912کارکرده4/390/000
934 964 3 0912کارکرده4/350/000
27 58 398 0912کارکرده4/350/000
8 4 02 375 0912کارکرده4/350/000
95 17 338 0912کارکرده4/290/000
84 53 395 0912کارکرده4/290/000
61 58 389 0912کارکرده4/290/000
36 529 39 0912کارکرده4/250/000
51 31 496 0912کارکرده4/180/000
125 0 427 0912کارکرده3/850/000
76 50 403 0912کارکرده3/590/000
54 28 405 0912کارکرده3/590/000
64 81 403 0912کارکرده3/490/000
26 89 458 0912کارکرده3/350/000
81 60 457 0912کارکرده3/350/000
92 78 490 0912کارکرده3/350/000
708 39 48 0912کارکرده3/250/000
2333 509 0912کارکرده6/500/000
64 87 596 0912کارکرده3/100/000
629 0 557 0912کارکرده3/100/000
27 916 57 0912کارکرده2/950/000
0913 623 0912کارکرده4/950/000
487 6900 0912کارکرده3/850/000
95 73 612 0912صفر2/850/000
38 29 649 0912صفر2/700/000
82 79995 0912کارکرده3/150/000
56 43 799 0912کارکرده2/300/000
20 88000 0912کارکرده29/500/000
65 55 888 0912کارکرده14/200/000
379 80 80 0912صفر5/200/000
94 98 890 0912صفر3/190/000
578 8444 0912صفر2/600/000
79 98 890 0912صفر2/450/000
1346 839 0912کارکرده2/150/000
812 3 821 0912کارکرده2/150/000
99 65 844 0912کارکرده2/300/000
57 18 836 0912کارکرده1/990/000
82 30 940 0912صفر2/650/000
83 30 940 0912صفر2/650/000
84 30 940 0912صفر2/650/000
85 30 940 0912صفر2/650/000
87 30 940 0912صفر2/650/000
89 30 940 0912صفر2/650/000
91 30 940 0912صفر2/650/000
92 30 940 0912صفر2/650/000
93 30 940 0912صفر2/650/000
23 28 926 0912صفر2/250/000
983 9444 0912صفر1/950/000
6 922 944 0912صفر1/950/000
1392 944 0912صفر1/950/000
43 46 923 0912صفر1/870/000
49 79 905 0912صفر1/750/000
57 08 956 0912صفر1/750/000
58 08 956 0912صفر1/750/000
474 0 962 0912صفر1/750/000
5 98 93 97 0912صفر1/850/000
7 93 94 97 0912صفر1/850/000
3 90 94 97 0912صفر1/850/000
196 92 97 0912صفر1/850/000
495 98 92 0912صفر1/850/000
194 92 97 0912صفر1/850/000
45 18 944 0912صفر1/690/000
49 18 944 0912صفر1/690/000
859 0 935 0912صفر1/550/000
862 0 935 0912صفر1/550/000
30 79 905 0912صفر1/590/000
40 79 905 0912صفر1/590/000
05 14 921 0912صفر1/590/000
06 14 921 0912صفر1/590/000
07 14 921 0912صفر1/590/000
09 14 921 0912صفر1/590/000
51 79 905 0912صفر1/550/000
28 79 905 0912صفر1/550/000
42 79 905 0912صفر1/550/000
43 79 905 0912صفر1/550/000
98 49 905 0912صفر1/550/000
993 0888 0912کارکرده2/990/000
73 20 030 0912صفر2/850/000
76 20 030 0912صفر2/850/000
79 20 030 0912صفر2/850/000
82 20 030 0912صفر2/850/000
86 20 030 0912صفر2/850/000
59 81 059 0912صفر1/990/000
33 37 058 0912صفر1/650/000
77 75 058 0912صفر1/650/000
22 29 084 0912صفر1/650/000
10 19 058 0912صفر1/820/000
11 19 058 0912صفر1/820/000
12 19 058 0912صفر1/820/000
13 19 058 0912صفر1/820/000
14 19 058 0912صفر1/820/000
15 19 058 0912صفر1/820/000
06 03 029 0912صفر2/100/000
678 0578 0912صفر1/870/000
376 0576 0912صفر1/790/000
683 0583 0912صفر1/870/000
482 0582 0912صفر1/790/000
58 74 058 0912صفر1/650/000
56 50 088 0912صفر1/650/000
22 36 037 0912صفر1/650/000
70 73 057 0912صفر1/650/000
70 73 058 0912صفر1/650/000
73 63 057 0912صفر1/650/000
41 43 057 0912صفر1/650/000
29 21 058 0912صفر 1/650/000
45 43 058 0912صفر1/650/000
50 56 038 0912صفر1/650/000
70 75 058 0912صفر1/650/000
09 03 036 0912صفر1/650/000
52 54 031 0912صفر1/650/000
56 54 031 0912صفر1/650/000
57 54 031 0912صفر1/650/000
59 54 031 0912صفر1/650/000
17 36 037 0912صفر1/550/000
25 28 057 0912صفر1/650/000
364 0910 0912صفر1/550/000
367 0910 0912صفر1/550/000

وام سیم کارت و خدمات سیم کارت ایران سیم

تمامی خدمات سیم کارت

خرید سیم کارت:

دارندگان سیم کارت دائمی همراه اول میتوانند خط دائمی همراه اول خود را به شخص دیگری واگذار نمایند و مبلغ آن را...


فروش سیم کارت:
شما میتوانید سیم کارت تمامی اپراتورها مانند سیم کارت دائمی و سیم کارت اعتباری همراه اول ، سیم کارت ایرانسل و سیم کارت رایتل را در این دفتر پیشخوان دولت خریداری کنید...
وام سیم کارت:
دارندگان سیم کارت های دائمی همراه اول در صورت تمایل میتوانند روی خط موبایل خود وام سیم کارت دریافت کنند و...

/>

بیشتر بخوانید

به وب سایت ما خوش آمدید

درباره ما

ایران سیم این افتخار را دارد در طول سالیان زیادی همراه هموطنان عزیز در زمینه ارائه خدمات مخابراتی ائم از خرید و فروش سیمکارت (همراه اول،ایرانسل و...) وخدمات پست و عوارض خودرو و ... میباشد.

پس از گذشت سالها و مشخص شدن قیمت های واقعی، سیمکارتها از ارزشهای خاصی برخوردار شدند و رفته رفته تبدیل به سرمایه برای دارندگان آن(بسته به نوع شماره) گردید. بنابر این و به جهت گران شدن سیمکارت و از طرفی تقاضا برای خرید اقساطی انواع سیمکارت و سیمکارتهای رند سیم ایران علاوه بر فروش نقدی این خدمت را به متقاضیان خرید یه این نحو ارائه میدهد.

بیشتر بخوانید

میزان مشتریان

درصد مراجعین خدمات ما

42%

فروش اقساطی

67%

وام سیمکارت

81%

فروش نقدی

38%

خرید نقدی

سایر خدمات

ایران سیم

پست

ارائه انواع خدمات پست در این دفت پیشخوان انجام میشود برای کسب اطلاعات بیشترتماس بگیرید.
ایران سیم

عوارض خودرو

صدور و تسویه عوارض انواع خودرو در این دفتر انجام میشود.

ایران سیم

صدور کارت بهداشت

صدور کارت بهداشت و گواهی تحصیلی نیز در این دفتر انجام میشود جهت اطلاع از سایر خدمات تماس بگیرید.

تماس با ما

خدمات سیمکارت

ایران سیم

همراه اول

خرید و فروش سیمکارت، فروش اقساطی سیمکارتهای دائمی، پرداخت وام به دارندگان سیمکارتهای دائمی همراه اول ،خدمات تغییر نام سند، تعویض سیمکارت صدور قبض و ...

ایران سیم

ایرانسل

فروش سیمکارتهای دائمی و اعتباری ایرانسل ، تبدیل سیمکارتهای اعتباری به دائمی ، فعال سازی سیمکارت و...

ایران سیم

سایر سیمکارتها

جهت اطلاع از سایر خدمات مربوط به سیمکارت و همچنین اطلاع از سیمکارتهای دیگر اپراتورها لطفا با کارشناسان ما تماس بگیرید

تماس با ما

وب سایتهای مرتبط

لیست سایتها

  • عکس آیکون شهرداری
  • سیم کارت ایرانسل
  • عکس آیکون رایتل
  • وام سیم کارت چیست
  • عکس آیکون پست
  • سیم کارت

مارا درشبکه های اجتماعی دنبال کنید

فیسبوک

واتس آپ

تلگرام

Call Now Buttonتماس سریع
error: Content is protected !!