سیمکارتها

لیست تمامی سیم کارت های دائمی همراه اول موجود به ترتیب از کد 1 تا کد صفر را میتوانید در زیر مشاهده کنید. در صورت تمایل میتوانید سیم کارت های موجود را بصورت قسطی خریداری کنید، برای اطلاع از نحوه خرید سیم کارت قسطی با ما تماس بگیرید یا به قسمت فروش اقساطی سیم کارت مراجعه کنید.

سیم کارت با تمامی کدهای 0912 همراه اول در سایت ایران سیم:


سیم کارت 0912 همراه اول تهران با کد1:
سیم کارت 0912 تهران با کد 1 به سیم کارتی گفته میشود که پس از شماره 0912 با کد 1 شروع شود مثل ...123 0912
سیم کارت همراه اول تهران با کد یک نسبت به سایر سیم کارتها از ارزش بیشتری برخورداراست بنابراین صاحبان بسیاری از مشاغل تمایل به خرید سیم کارت رند همراه اول با کد 1 را دارند. شما هم میتوانید سیم کارت کد یک همراه اول را به راحتی بصورت نقد و اقساط تهیه نمایید و به کار خود اعتبار بیشتری بدهید.
سیمکارت همراه اول تهران با کد 2:

سیم کارت کد2 همراه اول تهران به سیم کارتی گفته میشود که پس از شماره 0912 با عدد 2 شروع شود.
سیم کارت کد2 همراه اول تهران از اولین سیم کارتهای همراه اول ارائه شده توسط مخابرات میباشد و بعلت ارزان تر بودن نسبت سیم کارت های کد1 طرفداران خود را دارد.
شما میتوانید لیست تمامی سیم کارتهای ایران سیم را در زیر مشاهده کنید.
سایر کد سیم کارت 0912 همراه اول تهران نیز به همین ترتیب ورقم بعد از شماره 0912 می باشند.
لطفا جهت خرید سیم کارت با کد های مختلف همراه اول تهران لیست خطوط ما را مشاهده کنید و در صورت تمایل به خرید با دفتر پیشخوان دولت ما تماس بگیرید.

شما میتوانید سیم کارت های دائمی همراه اول تهران موجود در دفتر پیشخوان دولت مارا بصورت اقساطی نیز خرید کنید ، جهت خرید قسطی سیم کارت همراه اول لطفا به قسمت اقساط سیمکارت مراجعه کنید.

برای مشاهده سایر سیم کارت ها با تفکیک کد مد نظر خود قسمت سیمکارتها مراجعه کنید و روی کد مورد نظر خود کلیک کنید.
شماره سیمکارت توضیحات قیمت به تومان
30 20 104 0912 کارکرده 275/000/000
44 500 10 0912 کارکرده199/000/000
22 21 106 0912 کارکرده195/000/000
07 08 107 0912 کارکرده175/000/000
05 01 109 0912 کارکرده145/000/000
49 50 149 0912 کارکرده145/000/000
99 98 115 0912 کارکرده145/000/000
19 49 119 0912 کارکرده145/000/000
5005 132 0912 کارکرده142/000/000
531 1300 0912 کارکرده115/000/000
700 700 15 0912 کارکرده115/000/000
54 51 104 0912 کارکرده111/000/000
0938 138 0912 کارکرده79/000/000
90 98 179 0912کارکرده66/000/000
16 56 146 0912 کارکرده51/000/000
21 01 139 0912 کارکرده45/000/000
98 52 132 0912 کارکرده41/000/000
28 78 154 0912 کارکرده35/000/000
4000 212 0912کارکرده320/000/000
57 37 257 0912کارکرده46/000/000
9200 260 0912کارکرده44/000/000
43 34 207 0912 کارکرده36/500/000
058 21 20 0912کارکرده33/000/000
94 95 280 0912صفر31/500/000
10 13 277 0912صفر31/500/000
46 64 218 0912کارکرده29/700/000
46 64 218 0912کارکرده28/500/000
76 00 273 0912کارکرده28/000/000
75 20 219 0912کارکرده27/000/000
62 65 263 0912کارکرده27/000/000
80 89 227 0912کارکرده23/000/000
59 36 285 0912صفر16/500/000
04 21 289 0912کارکرده15/500/000
24 21 324 0912کارکرده37/500/000
89 19 385 0912کارکرده13/500/000
8 4 02 375 0912کارکرده13/000/000
82 77 376 0912کارکرده12/500/000
79 12 317 0912کارکرده12/500/000
69 70 387 0912کارکرده12/500/000
85 71 306 0912کارکرده11/500/000
71 86 345 0912کارکرده10/900/000
94 63 314 0912کارکرده10/500/000
85 41 377 0912کارکرده9/900/000
29 33 387 0912کارکرده9/900/000
52 69 405 0912کارکرده6/950/000
81 60 457 0912کارکرده6/850/000
27 74 439 0912کارکرده6/500/000
63 62 528 0912صفر16/200/000
24 43 521 0912صفر7/500/000
33 90 521 0912صفر7/500/000
43 88 521 0912صفر7/500/000
15 86 521 0912صفر7/500/000
173 56 57 0912کارکرده7/100/000
63 51 509 0912کارکرده6/500/000
64 87 596 0912پنج سال خاموش5/900/000
0913 623 0912کارکرده15/500/000
95 98 890 0912صفر7/900/000
84 98 890 0912صفر6/500/000
55 52 894 0912پنج سال خاموش5/200/000
23 97 827 0912کارکرده4/300/000
25 25 924 0912کارکرده49/000/000
46 15 915 0912کارکرده5/900/000
79 30 940 0912صفر7/300/000
85 30 940 0912صفر7/300/000
89 30 940 0912صفر7/300/000
74 22 944 0912صفر5/500/000
45 33 944 0912صفر5/500/000
48 33 944 0912صفر5/500/000
32 55 944 0912صفر5/500/000
48 55 944 0912صفر5/400/000
63 55 944 0912صفر5/400/000
93 55 944 0912صفر5/400/000
83 66 944 0912صفر4/900/000
72 88 955 0912صفر4/900/000
88 92 944 0912صفر4/900/000
7 93 96 92 0912صفر4/500/000
21 28 924 0912صفر5/400/000
23 28 924 0912صفر5/400/000
25 28 924 0912صفر5/400/000
23 28 926 0912صفر5/400/000
983 9444 0912صفر5/400/000
116 55 90 0912صفر4/500/000
117 55 90 0912صفر4/500/000
118 55 90 0912صفر4/500/000
57 08 956 0912صفر4/200/000
7 98 91 97 0912صفر4/400/000
5 98 91 97 0912صفر4/400/000
5 98 93 97 0912صفر4/400/000
2 98 94 97 0912صفر4/400/000
196 92 97 0912صفر4/400/000
7 93 96 92 0912صفر4/400/000
495 98 92 0912صفر4/400/000
859 0 935 0912صفر4/400/000
0 923 973 0912صفر4/400/000
1 923 973 0912صفر4/400/000
4 923 973 0912صفر4/400/000
5 923 973 0912صفر4/400/000
6 923 973 0912صفر4/400/000
7 923 973 0912صفر4/400/000
857 0 956 0912صفر4/400/000
61 84 944 0912صفر4/200/000
973 0 955 0912صفر4/200/000
41 92 973 0912صفر3/900/000
51 92 973 0912صفر3/900/000
23 14 962 0912صفر3/900/000
24 14 962 0912صفر3/900/000
25 14 962 0912صفر3/900/000
26 14 962 0912صفر3/900/000
27 14 962 0912صفر3/900/000
28 14 962 0912صفر3/900/000
29 14 962 0912صفر3/900/000
30 14 962 0912صفر3/900/000
239 0913 0912صفر6/900/000
336 0888 0912صفر6/900/000
337 0888 0912صفر6/900/000
75 20 030 0912صفر6/650/000
76 20 030 0912صفر6/650/000
79 20 030 0912صفر6/650/000
82 20 030 0912صفر6/650/000
58 74 058 0912صفر5/990/000
58 75 058 0912صفر5/990/000
678 0578 0912صفر5/800/000
41 21 058 0912صفر5/800/000
579 0578 0912صفر4/990/000
77 75 058 0912صفر4/590/000
376 0576 0912صفر4/500/000
482 0582 0912صفر4/500/000
50 56 038 0912صفر4/290/000
30 35 057 0912صفر4/250/000
40 43 057 0912صفر4/250/000
21 23 058 0912صفر4/250/000
24 21 057 0912صفر3/990/000
73 63 057 0912صفر3/990/000
22 29 084 0912صفر3/950/000
13 19 058 0912صفر3/950/000
14 19 058 0912صفر3/950/000
690 0937 0912صفر3/950/000
24 21 057 0912صفر3/950/000
42 52 057 0912کارکرده3/900/000
367 0910 0912صفر3/850/000
86 44 046 0912صفر3/800/000
87 44 046 0912صفر3/700/000
89 44 046 0912صفر3/700/000
91 44 046 0912صفر3/700/000
92 44 046 0912صفر3/700/000
93 44 046 0912صفر3/700/000
95 44 046 0912صفر3/700/000
805 0935 0912کارکرده3/900/000
Call Now Buttonتماس سریع
error: Content is protected !!