سیمکارتها

لیست تمامی سیم کارت های دائمی همراه اول موجود به ترتیب از کد 1 تا کد صفر را میتوانید در زیر مشاهده کنید.در صورت تمایل میتوانید سیم کارت های موجود را بصورت قسطی خریداری کنید، برای اطلاع از نحوه خرید سیم کارت قسطی با ما تماس بگیرید یا به قسمت فروش اقساطی سیم کارت مراجعه کنید.

سیم کارت با تمامی کدهای 0912 همراه اول در سایت ایران سیم:


سیم کارت 0912 همراه اول تهران با کد1:
سیم کارت 0912 تهران با کد 1 به سیم کارتی گفته میشود که پس از شماره 0912 با کد 1 شروع شود مثل ...123 0912
سیم کارت همراه اول تهران با کد یک نسبت به سایر سیم کارتها از ارزش بیشتری برخورداراست بنابراین صاحبان بسیاری از مشاغل تمایل به خرید سیم کارت رند همراه اول با کد 1 را دارند. شما هم میتوانید سیم کارت کد یک همراه اول را به راحتی بصورت نقد و اقساط تهیه نمایید و به کار خود اعتبار بیشتری بدهید.
سیمکارت همراه اول تهران با کد 2:

سیم کارت کد2 همراه اول تهران به سیم کارتی گفته میشود که پس از شماره 0912 با عدد 2 شروع شود.
سیم کارت کد2 همراه اول تهران از اولین سیم کارتهای همراه اول ارائه شده توسط مخابرات میباشد و بعلت ارزان تر بودن نسبت سیم کارت های کد1 طرفداران خود را دارد.
شما میتوانید لیست تمامی سیم کارتهای ایران سیم را در زیر مشاهده کنید.
سایر کد سیم کارت 0912 همراه اول تهران نیز به همین ترتیب ورقم بعد از شماره 0912 می باشند.
لطفا جهت خرید سیم کارت با کد های مختلف همراه اول تهران لیست خطوط ما را مشاهده کنید و در صورت تمایل به خرید با دفتر پیشخوان دولت ما تماس بگیرید.

شما میتوانید سیم کارت های دائمی همراه اول تهران موجود در دفتر پیشخوان دولت مارا بصورت اقساطی نیز خرید کنید ، جهت خرید قسطی سیم کارت همراه اول لطفا به قسمت اقساط سیمکارت مراجعه کنید.

برای مشاهده سایر سیم کارت ها با تفکیک کد مد نظر خود قسمت سیمکارتها مراجعه کنید و روی کد مورد نظر خود کلیک کنید.
شماره سیمکارت توضیحات قیمت به تومان
6666 118 0912 کارکرده599/000/000
12 11 105 0912 کارکرده245/000/000
30 20 104 0912 کارکرده 275/000/000
10 18 119 0912 کارکرده190/000/000
11 18 119 0912 کارکرده195/000/000
49 50 149 0912 کارکرده145/000/000
44 40 118 0912 صفر150/000/000
38 36 138 0912 کارکرده129/000/000
58 00 126 0912 کارکرده69/000/000
16 56 146 0912کارکرده49/500/000
19 16 197 0912کارکرده42/500/000
90 97 179 0912کارکرده42/500/000
96 12 197 0912کارکرده32/500/000
58 96 197 0912کارکرده31/500/000
3333 249 0912صفر168/000/000
57 37 257 0912کارکرده46/000/000
31 13 205 0912پنج سال خاموش39/500/000
43 34 207 0912 کارکرده39/500/000
94 95 280 0912صفر31/500/000
16 10 270 0912صفر29/500/000
76 00 273 0912کارکرده29/700/000
46 64 218 0912کارکرده29/700/000
53 43 219 0912کارکرده28/700/000
75 20 219 0912کارکرده27/000/000
44 36 285 0912صفر15/900/000
59 36 285 0912صفر15/300/000
24 21 324 0912کارکرده37/500/000
8 4 02 375 0912کارکرده13/000/000
89 19 385 0912کارکرده13/500/000
85 71 306 0912کارکرده12/500/000
2 368 398 0912کارکرده12/500/000
69 70 387 0912کارکرده12/500/000
81 60 457 0912کارکرده6/850/000
63 62 528 0912صفر16/200/000
021 49 59 0912صفر8/200/000
570 670 5 0912صفر7/500/000
42 23 548 0912کارکرده6/500/000
78 19 548 0912کارکرده6/300/000
64 87 596 0912کارکرده5/900/000
0913 623 0912کارکرده15/500/000
79 25 630 0912کارکرده5/100/000
94 16 645 0912کارکرده4/900/000
89 59 730 0912پنج سال خاموش5/800/000
53 67 729 0912کارکرده4/600/000
95 98 890 0912صفر7/900/000
98 72 872 0912کارکرده7/200/000
86 98 890 0912صفر6/200/000
87 98 890 0912صفر6/200/000
578 8444 0912صفر5/200/000
55 52 894 0912پنج سال خاموش5/200/000
23 97 827 0912کارکرده4/300/000
25 25 924 0912کارکرده59/000/000
46 15 915 0912کارکرده4/900/000
85 30 940 0912صفر4/300/000
89 30 940 0912صفر4/300/000
91 30 940 0912صفر4/300/000
92 30 940 0912صفر4/300/000
93 30 940 0912صفر4/300/000
21 28 924 0912صفر3/800/000
23 28 924 0912صفر3/800/000
25 28 924 0912صفر3/800/000
23 28 926 0912صفر3/800/000
983 9444 0912صفر3/500/000
57 08 956 0912صفر2/750/000
58 08 956 0912صفر2/750/000
474 0 962 0912صفر2/750/000
5 98 93 97 0912صفر2/750/000
196 92 97 0912صفر2/750/000
495 98 92 0912صفر2/750/000
859 0 935 0912صفر2/700/000
862 0 935 0912صفر2/700/000
40 46 923 0912کارکرده2/700/000
98 49 905 0912صفر2/900/000
036 0123 0912صفر4/990/000
037 0123 0912صفر4/990/000
239 0913 0912صفر4/900/000
336 0888 0912صفر4/900/000
337 0888 0912صفر4/900/000
75 20 030 0912صفر4/990/000
76 20 030 0912صفر4/990/000
79 20 030 0912صفر4/990/000
82 20 030 0912صفر4/990/000
86 20 030 0912صفر4/990/000
579 0578 0912صفر3/300/000
06 03 029 0912صفر3/300/000
33 37 058 0912صفر2/990/000
77 75 058 0912صفر2/990/000
22 29 084 0912صفر2/650/000
11 19 058 0912صفر2/990/000
13 19 058 0912صفر2/990/000
14 19 058 0912صفر2/990/000
15 19 058 0912صفر2/990/000
678 0578 0912صفر3/700/000
376 0576 0912صفر3/600/000
683 0583 0912صفر3/700/000
482 0582 0912صفر3/700/000
58 74 058 0912صفر3/990/000
73 63 057 0912صفر2/990/000
29 21 058 0912صفر2/900/000
52 54 031 0912صفر2/990/000
56 54 031 0912صفر2/990/000
57 54 031 0912صفر2/990/000
59 54 031 0912صفر2/990/000
65 50 088 0912صفر2/990/000
29 21 058 0912صفر2/990/000
70 79 058 0912صفر2/990/000
41 43 058 0912صفر2/990/000
45 43 058 0912صفر2/990/000
41 43 057 0912صفر2/990/000
25 28 057 0912صفر2/990/000
50 56 038 0912صفر2/990/000
364 0910 0912صفر3/350/000
367 0910 0912صفر3/350/000
42 52 057 0912کارکرده2/500/000
Call Now Buttonتماس سریع
error: Content is protected !!