سیمکارتها

لیست تمامی سیم کارت های دائمی همراه اول موجود به ترتیب از کد 1 تا کد صفر را میتوانید در زیر مشاهده کنید.در صورت تمایل میتوانید سیم کارت های موجود را بصورت قسطی خریداری کنید، برای اطلاع از نحوه خرید سیم کارت قسطی با ما تماس بگیرید یا به قسمت فروش اقساطی سیم کارت مراجعه کنید.

سیم کارت با تمامی کدهای 0912 همراه اول در سایت ایران سیم:


سیم کارت 0912 همراه اول تهران با کد1:
سیم کارت 0912 تهران با کد 1 به سیم کارتی گفته میشود که پس از شماره 0912 با کد 1 شروع شود مثل ...123 0912
سیم کارت همراه اول تهران با کد یک نسبت به سایر سیم کارتها از ارزش بیشتری برخورداراست بنابراین صاحبان بسیاری از مشاغل تمایل به خرید سیم کارت رند همراه اول با کد 1 را دارند. شما هم میتوانید سیم کارت کد یک همراه اول را به راحتی بصورت نقد و اقساط تهیه نمایید و به کار خود اعتبار بیشتری بدهید.
سیمکارت همراه اول تهران با کد 2:

سیم کارت کد2 همراه اول تهران به سیم کارتی گفته میشود که پس از شماره 0912 با عدد 2 شروع شود.
سیم کارت کد2 همراه اول تهران از اولین سیم کارتهای همراه اول ارائه شده توسط مخابرات میباشد و بعلت ارزان تر بودن نسبت سیم کارت های کد1 طرفداران خود را دارد.
شما میتوانید لیست تمامی سیم کارتهای ایران سیم را در زیر مشاهده کنید.
سایر کد سیم کارت 0912 همراه اول تهران نیز به همین ترتیب ورقم بعد از شماره 0912 می باشند.
لطفا جهت خرید سیم کارت با کد های مختلف همراه اول تهران لیست خطوط ما را مشاهده کنید و در صورت تمایل به خرید با دفتر پیشخوان دولت ما تماس بگیرید.

شما میتوانید سیم کارت های دائمی همراه اول تهران موجود در دفتر پیشخوان دولت مارا بصورت اقساطی نیز خرید کنید ، جهت خرید قسطی سیم کارت همراه اول لطفا به قسمت اقساط سیمکارت مراجعه کنید.

برای مشاهده سایر سیم کارت ها با تفکیک کد مد نظر خود قسمت سیمکارتها مراجعه کنید و روی کد مورد نظر خود کلیک کنید.
شماره سیمکارت توضیحات قیمت به تومان
6666 118 0912 کارکرده399/000/000
12 11 105 0912 کارکرده245/000/000
30 20 104 0912 کارکرده 235/000/000
10 18 119 0912 کارکرده170/000/000
11 18 119 0912 کارکرده180/000/000
49 50 149 0912 کارکرده135/000/000
44 40 118 0912 صفر116/000/000
38 36 138 0912 کارکرده99/000/000
73 93 102 0912 کارکرده67/000/000
58 00 126 0912 کارکرده59/000/000
08 18 109 0912 کارکرده51/000/000
848 17 17 0912 کارکرده62/000/000
83 27 126 0912کارکرده43/000/000
17 19 132 0912کارکرده43/500/000
16 56 146 0912کارکرده42/500/000
23 98 198 0912کارکرده41/000/000
19 16 197 0912کارکرده39/500/000
70 81 190 0912کارکرده34/500/000
28 78 154 0912کارکرده32/500/000
581 981 1 0912کارکرده32/500/000
83 13 195 0912کارکرده31/500/000
96 12 197 0912کارکرده29/500/000
58 96 197 0912کارکرده29/500/000
317 2000 0912کارکرده125/000/000
3333 249 0912صفر135/000/000
57 37 257 0912کارکرده39/000/000
31 13 205 0912پنج سال خاموش32/000/000
43 34 207 0912 کارکرده32/000/000
95 94 280 0912صفر29/000/000
94 95 280 0912صفر27/000/000
94 95 280 0912صفر27/000/000
16 10 270 0912صفر25/500/000
67 30 220 0912کارکرده24/700/000
76 00 273 0912کارکرده24/700/000
46 64 218 0912کارکرده22/700/000
75 20 219 0912کارکرده22/000/000
684 0 219 0912کارکرده13/500/000
65 29 218 0912کارکرده12/900/000
24 21 324 0912کارکرده29/500/000
8 4 02 375 0912کارکرده11/000/000
89 19 385 0912کارکرده10/500/000
85 71 306 0912کارکرده9/500/000
2 368 398 0912کارکرده9/500/000
69 70 387 0912کارکرده9/700/000
835 0 397 0912کارکرده7/900/000
97 832 37 0912کارکرده7/900/000
08 13 420 0912کارکرده6/300/000
65 17 406 0912کارکرده5/990/000
64 81 403 0912کارکرده5/990/000
81 60 457 0912کارکرده5/850/000
26 89 458 0912کارکرده5/550/000
708 39 48 0912کارکرده5/550/000
2333 509 0912کارکرده9/700/000
63 62 528 0912صفر9/200/000
42 23 548 0912کارکرده4/500/000
64 87 596 0912کارکرده4/300/000
629 0 557 0912کارکرده4/300/000
27 916 57 0912کارکرده4/300/000
0913 623 0912کارکرده9/900/000
6111327 0912کارکرده6/800/000
31 10 634 0912کارکرده4/300/000
38 29 649 0912کارکرده3/900/000
20 88000 0912کارکرده51/500/000
78 64 800 0912صفر5/500/000
81 98 890 0912صفر3/900/000
82 98 890 0912صفر3/900/000
578 8444 0912صفر4/900/000
812 3 821 0912کارکرده3/500/000
57 18 836 0912پنج سال خاموش3/300/000
46 15 915 0912کارکرده4/900/000
85 30 940 0912صفر4/300/000
89 30 940 0912صفر4/300/000
91 30 940 0912صفر4/300/000
92 30 940 0912صفر4/300/000
93 30 940 0912صفر4/300/000
21 28 924 0912صفر3/800/000
23 28 924 0912صفر3/800/000
25 28 924 0912صفر3/800/000
23 28 926 0912صفر3/800/000
983 9444 0912صفر3/500/000
57 08 956 0912صفر2/750/000
58 08 956 0912صفر2/750/000
474 0 962 0912صفر2/750/000
5 98 93 97 0912صفر2/750/000
196 92 97 0912صفر2/750/000
495 98 92 0912صفر2/750/000
859 0 935 0912صفر2/700/000
862 0 935 0912صفر2/700/000
40 46 923 0912کارکرده2/700/000
98 49 905 0912صفر2/900/000
036 0123 0912صفر4/990/000
037 0123 0912صفر4/990/000
239 0913 0912صفر4/900/000
336 0888 0912صفر4/900/000
337 0888 0912صفر4/900/000
75 20 030 0912صفر4/990/000
76 20 030 0912صفر4/990/000
79 20 030 0912صفر4/990/000
82 20 030 0912صفر4/990/000
86 20 030 0912صفر4/990/000
579 0578 0912صفر3/300/000
06 03 029 0912صفر3/300/000
33 37 058 0912صفر2/990/000
77 75 058 0912صفر2/990/000
22 29 084 0912صفر2/650/000
11 19 058 0912صفر2/990/000
13 19 058 0912صفر2/990/000
14 19 058 0912صفر2/990/000
15 19 058 0912صفر2/990/000
678 0578 0912صفر3/700/000
376 0576 0912صفر3/600/000
683 0583 0912صفر3/700/000
482 0582 0912صفر3/700/000
58 74 058 0912صفر3/990/000
73 63 057 0912صفر2/990/000
29 21 058 0912صفر2/900/000
52 54 031 0912صفر2/990/000
56 54 031 0912صفر2/990/000
57 54 031 0912صفر2/990/000
59 54 031 0912صفر2/990/000
65 50 088 0912صفر2/990/000
29 21 058 0912صفر2/990/000
70 79 058 0912صفر2/990/000
41 43 058 0912صفر2/990/000
45 43 058 0912صفر2/990/000
41 43 057 0912صفر2/990/000
25 28 057 0912صفر2/990/000
50 56 038 0912صفر2/990/000
364 0910 0912صفر3/350/000
367 0910 0912صفر3/350/000
42 52 057 0912کارکرده2/500/000
Call Now Buttonتماس سریع
error: Content is protected !!