سیمکارتها

لیست تمامی سیم کارت های دائمی همراه اول موجود به ترتیب از کد 1 تا کد صفر را میتوانید در زیر مشاهده کنید.در صورت تمایل میتوانید سیم کارت های موجود را بصورت قسطی خریداری کنید، برای اطلاع از نحوه خرید سیم کارت قسطی با ما تماس بگیرید یا به قسمت فروش اقساطی سیم کارت مراجعه کنید.

سیم کارت با تمامی کدهای 0912 همراه اول در سایت ایران سیم:


سیم کارت 0912 همراه اول تهران با کد1:
سیم کارت 0912 تهران با کد 1 به سیم کارتی گفته میشود که پس از شماره 0912 با کد 1 شروع شود مثل ...123 0912
سیم کارت همراه اول تهران با کد یک نسبت به سایر سیم کارتها از ارزش بیشتری برخورداراست بنابراین صاحبان بسیاری از مشاغل تمایل به خرید سیم کارت رند همراه اول با کد 1 را دارند. شما هم میتوانید سیم کارت کد یک همراه اول را به راحتی بصورت نقد و اقساط تهیه نمایید و به کار خود اعتبار بیشتری بدهید.
سیمکارت همراه اول تهران با کد 2:

سیم کارت کد2 همراه اول تهران به سیم کارتی گفته میشود که پس از شماره 0912 با عدد 2 شروع شود.
سیم کارت کد2 همراه اول تهران از اولین سیم کارتهای همراه اول ارائه شده توسط مخابرات میباشد و بعلت ارزان تر بودن نسبت سیم کارت های کد1 طرفداران خود را دارد.
شما میتوانید لیست تمامی سیم کارتهای ایران سیم را در زیر مشاهده کنید.
سایر کد سیم کارت 0912 همراه اول تهران نیز به همین ترتیب ورقم بعد از شماره 0912 می باشند.
لطفا جهت خرید سیم کارت با کد های مختلف همراه اول تهران لیست خطوط ما را مشاهده کنید و در صورت تمایل به خرید با دفتر پیشخوان دولت ما تماس بگیرید.

شما میتوانید سیم کارت های دائمی همراه اول تهران موجود در دفتر پیشخوان دولت مارا بصورت اقساطی نیز خرید کنید ، جهت خرید قسطی سیم کارت همراه اول لطفا به قسمت اقساط سیمکارت مراجعه کنید.

برای مشاهده سایر سیم کارت ها با تفکیک کد مد نظر خود قسمت سیمکارتها مراجعه کنید و روی کد مورد نظر خود کلیک کنید.
شماره سیمکارت توضیحات قیمت
12 11 105 0912 کارکرده99/900/000
82 50 100 0912 کارکرده79/000/000
317 1100 0912 کارکرده68/500/000
73 73 126 0912 کارکرده62/000/000
10 18 119 0912 کارکرده62/000/000
11 18 119 0912 کارکرده69/000/000
87 88 101 0912 کارکرده57/800/000
48 19 119 0912 کارکرده38/400/000
58 00 126 0912 کارکرده31/500/000
10 646 10 0912 کارکرده29/850/000
86 10 119 0912 کارکرده25/750/000
97 17 106 0912 کارکرده24/700/000
83 27 126 0912کارکرده22/600/000
07 37 107 0912کارکرده22/600/000
23 47 106 0912کارکرده18/200/000
16 56 146 0912کارکرده18/200/000
77 92 114 0912کارکرده18/200/000
61 12 140 0912کارکرده16/400/000
716 1397 0912کارکرده15/300/000
32 94 193 0912کارکرده14/850/000
06 56 198 0912کارکرده14/850/000
96 12 197 0912کارکرده14/200/000
58 96 197 0912کارکرده14/200/000
531 31 18 0912کارکرده14/200/000
06 718 19 0912کارکرده12/300/000
66 48 183 0912کارکرده11/900/000
855 2000 0912کارکرده62/500/000
3333 249 0912صفر61/500/000
317 2000 0912کارکرده51/900/000
57 37 257 0912کارکرده20/350/000
31 13 205 0912 کارکرده15/950/000
95 94 280 0912صفر13/100/000
94 95 280 0912صفر13/100/000
95 85 229 0912صفر13/100/000
43 34 207 0912کارکرده14/850/000
60 30 289 0912کارکرده10/900/000
53 43 219 0912کارکرده9/950/000
76 00 273 0912کارکرده9/800/000
46 64 218 0912کارکرده9/400/000
75 20 219 0912کارکرده8/900/000
63 67 219 0912کارکرده7/900/000
53 76 220 0912کارکرده7/700/000
78 88 275 0912کارکرده7/300/000
67 84 206 0912کارکرده7/100/000
1 386 285 0912کارکرده5/600/000
89 25 276 0912کارکرده5/100/000
71 20 319 0912کارکرده5/390/000
0938 348 0912کارکرده5/190/000
27 29 394 0912کارکرده5/190/000
60 59 387 0912کارکرده4/990/000
57 07 359 0912کارکرده4/750/000
89 19 385 0912کارکرده4/650/000
2 368 398 0912کارکرده4/350/000
35 67 309 0912کارکرده4/200/000
934 964 3 0912کارکرده4/150/000
27 58 398 0912کارکرده4/150/000
8 4 02 375 0912کارکرده4/150/000
36 529 39 0912کارکرده4/100/000
19 89 419 0912کارکرده5/150/000
20 57 457 0912کارکرده5/150/000
01 08 491 0912کارکرده3/590/000
51 31 496 0912کارکرده3/520/000
80 49 459 0912کارکرده3/150/000
951 47 41 0912کارکرده2/970/000
10 66 438 0912کارکرده2/900/000
77 42 493 0912کارکرده2/850/000
98 90 590 0912کارکرده7/990/000
173 56 57 0912کارکرده2/990/000
07 14 528 0912کارکرده2/990/000
31 98 503 0912کارکرده2/490/000
188 0 594 0912کارکرده2/450/000
42 23 548 0912کارکرده2/450/000
27 916 57 0912کارکرده2/350/000
0913 623 0912کارکرده4/300/000
95 73 612 0912صفر2/850/000
04 79 678 0912کارکرده2/450/000
82 79995 0912کارکرده2/350/000
56 228 76 0912کارکرده1/850/000
65 55 888 0912کارکرده14/200/000
379 80 80 0912صفر4/750/000
931 8008 0912کارکرده3/750/000
70 30 883 0912کارکرده3/550/000
94 98 890 0912صفر2/990/000
79 98 890 0912صفر2/200/000
812 3 821 0912کارکرده1/950/000
99 65 844 0912کارکرده1/820/000
57 18 836 0912کارکرده1/590/000
82 30 940 0912صفر2/350/000
83 30 940 0912صفر2/350/000
84 30 940 0912صفر2/350/000
85 30 940 0912صفر2/350/000
87 30 940 0912صفر2/350/000
89 30 940 0912صفر2/350/000
91 30 940 0912صفر2/350/000
92 30 940 0912صفر2/350/000
93 30 940 0912صفر2/350/000
23 28 926 0912صفر2/050/000
5 922 944 0912صفر1/850/000
43 46 923 0912صفر1/480/000
39 79 905 0912صفر1/480/000
49 79 905 0912صفر1/480/000
58 08 956 0912صفر1/450/000
13 51 905 0912صفر1/350/000
33 51 923 0912صفر1/350/000
474 0 962 0912صفر1/350/000
857 0 956 0912صفر1/350/000
3 98 93 97 0912صفر1/350/000
7 93 94 97 0912صفر1/350/000
3 90 94 97 0912صفر1/350/000
1 98 93 97 0912صفر1/350/000
5 98 93 97 0912صفر1/350/000
196 92 97 0912صفر1/350/000
495 98 92 0912صفر1/350/000
194 92 97 0912صفر1/350/000
793 98 92 0912صفر1/350/000
859 0 935 0912صفر1/350/000
862 0 935 0912صفر1/350/000
863 0 935 0912صفر1/350/000
30 79 905 0912صفر1/350/000
40 79 905 0912صفر1/350/000
05 14 921 0912صفر1/350/000
06 14 921 0912صفر1/350/000
07 14 921 0912صفر1/350/000
08 14 921 0912صفر1/350/000
09 14 921 0912صفر1/350/000
668 0 935 0912صفر1/270/000
669 0 935 0912صفر1/270/000
671 0 935 0912صفر1/270/000
51 79 905 0912صفر1/270/000
28 79 905 0912صفر1/250/000
42 79 905 0912صفر1/250/000
43 79 905 0912صفر1/250/000
98 49 905 0912صفر1/250/000
993 0888 0912کارکرده2/750/000
82 20 030 0912صفر2/190/000
86 20 030 0912صفر2/190/000
73 20 030 0912صفر2/190/000
76 20 030 0912صفر2/190/000
79 20 030 0912صفر2/190/000
59 81 059 0912صفر1/590/000
33 37 058 0912صفر1/520/000
77 75 058 0912صفر1/520/000
22 29 084 0912صفر1/520/000
10 19 058 0912صفر1/520/000
11 19 058 0912صفر1/520/000
12 19 058 0912صفر1/520/000
13 19 058 0912صفر1/520/000
14 19 058 0912صفر1/520/000
15 19 058 0912صفر1/520/000
370 0910 0912صفر1/490/000
06 03 029 0912صفر1/490/000
678 0578 0912صفر1/490/000
687 0587 0912صفر1/490/000
376 0576 0912صفر1/490/000
683 0583 0912صفر1/490/000
482 0582 0912صفر1/490/000
56 50 088 0912صفر1/490/000
22 36 037 0912صفر1/490/000
70 72 057 0912صفر1/380/000
70 73 057 0912صفر1/380/000
70 73 058 0912صفر1/380/000
73 63 057 0912صفر1/380/000
41 43 057 0912صفر1/380/000
21 36 037 0912صفر1/380/000
29 21 058 0912صفر 1/380/000
45 43 058 0912صفر1/380/000
50 56 038 0912صفر1/380/000
70 75 058 0912صفر1/380/000
05 07 031 0912صفر1/380/000
05 03 036 0912صفر1/380/000
07 03 036 0912صفر1/380/000
08 03 036 0912صفر1/380/000
09 03 036 0912صفر1/380/000
52 54 031 0912صفر1/380/000
56 54 031 0912صفر1/380/000
57 54 031 0912صفر1/380/000
59 54 031 0912صفر1/380/000
17 36 037 0912صفر1/320/000
32 35 057 0912صفر1/320/000
25 28 057 0912صفر1/320/000
364 0910 0912صفر1/320/000
367 0910 0912صفر1/320/000
Call Now Buttonتماس سریع
error: Content is protected !!