سیمکارت اعتباری ایرانسل

سیم کارت اعتباری ایرانسل:

لطفا جهت خرید سیم کارت اعتباری ایرانسل یا سیم کارت شارژی ایرانسل و کسب اطلاع از شماره ها و قیمت سیم کارت ها به قسمت تماس با ما مراجعه کنید یا شماره های موجود در بالای هر صفحه از سایت را لمس کنید تا با ما ارتباط برقرار .کنید

سیم کارت اعتباری ایرانسل :

شماره سیم کارتوضعیتقیمت (تومان)
00000 11 0930صفر350.000.000
20 20 20 1 0900صفر115.000.000
30 30 30 1 0900صفر105.000.000
40 40 40 1 0900صفر95.000.000
50 50 50 1 0900صفر95.000.000
60 60 60 1 0900صفر95.000.000
70 70 70 1 0900صفر95.000.000
80 80 80 1 0900صفر95.000.000
10 10 10 2 0900صفر99.000.000
30 30 30 2 0900صفر95.000.000
50 50 50 2 0900صفر75.000.000
60 60 60 2 0900صفر65.000.000
70 70 70 2 0900صفر65.000.000
80 80 80 2 0900صفر65.000.000
21 21 21 1 0933صفر39.000.000
2 12 12 12 0933صفر24.000.000
0 0 5 0 0 0 5 0935صفر105.000.000
44 9 9 9 9 9 0902صفر65.000.000
200 200 1 0939صفر18.000.000
300 300 1 0939صفر18.000.000
500 500 1 0905صفر18.000.000
500 500 1 0903صفر18.000.000
600 600 1 0903صفر18.000.000
800 800 1 0902صفر18.000.000
900 900 1 0903صفر18.000.000
1500 500 0937صفر15.000.000
1700 700 0938صفر12.000.000
1700 700 0939صفر12.000.000
1800 800 0936صفر12.000.000
1800 800 0933صفر12.000.000
1900 900 0936صفر12.000.000
1900 900 0905صفر12.000.000
2 3 3 2 3 2 2 0935صفر9.000.000
55 9333 9333 0صفر9.000.000

 

 

سیم کارت اعتباری ایرانسل پس از سیم کارت همراه اول دومین اپراتور در کشور بود که به توزیع و عرضه

سیم کارت در بسیاری از شهرهای ایران پرداخت . در ابتدا شرکت ایرانسل در برخی از شهرهای بزرگ خدمات

سیم کارت ایرانسل را ارایه میداد . خدمات ایرانسل در ابتدا به فروش سیم کارت اعتباری محدود میشد که در

زمان اولیه واگذاری سیم کارت ایرانسل ، مشترکین تنها میتوانستند از خدمات مکالمه و ارسال پیامک آن استفاده

نمایند.

پس از گذشت سالها و نیاز جوامع به استفاده از تکنولوژی های پیشرفته اپراتور های ارائه دهنده سیم کارت

خدمات اینترنت را بر روی سیم کارت های خود اضافه کردند. سیم کارت ایرانسل نیز مانند سایر اپراتور ها خدمت

اینترنت را به سایر خدمات خود افزود که در برخی نواحی کیفیت آنتن دهی و سرعت اینترنت سیم کارت ایرانسل

حتی از سایر اپراتورها بهتر و با کیفیت بالاتری ارائه میشد.

پس از گذشت زمان و استفاده مردم از امکانات سیم کارتها نیاز به استفاده سیم کارت رند برای مردم و برخی

شرکت ها به امری واجب تبدیل شد. شرکت های تبلیغاتی و مردمی که دارای شغل آزاد هستند برای اینکه

مشتریان شماره های آنها را راحت به ذهن خود بسپارند و به خاطر بیاورند به خرید شماره رند موبایل از جمله

خرید سیم کارت رند ایرانسل روی آوردند. هر چند سیم کارت رند ایرانسل و سیم کارت معمولی ایرانسل از نظر

دریافت خدمات هیچ تفاوتی با هم ندارند اما از ینکه سیم کارت رند ایرانسل نسبت به شماره معمولی ایرانسل

اعتبار بیشتری به شرکت یا شخص استفاده کننده میدهد نمیشود گذشت.

مشتریان ما در این دفتر پیشخوان دولت به جز دریافت خدمات ایرانسل میتوانند برای خرید سیم کارت ایرانسل

نیز اقدام کنند. شما متقاضیان خرید سیم کارت اعتباری ایرانسل میتوانید با مشاهده لیست شماره های ایرانسل

این دفتر سیم کارت رند اعتباری ایرانسل یا سیم کارت با شماره معمولی ایرانسل مورد نظر خود را انتخاب نمایید

و برای خرید آن با ما تماس بگیرید.

برای خرید سیم کارت همراه اول به بخش سیم کارت ها مراجعه نمایید.

سیم کارت ایرانسل

سیم کارت ایرانسل

error: Content is protected !!