سیمکارت کد۳ و سیمکارت کد۴

شماره سیمکارت توضیحات قیمت
600 9 300 0912کارکرده190/000/000
66 2 3300 0912کارکرده55/500/000
80 74 300 0912کارکرده39/000/000
3 4 5 6 381 0912صفر25/000/000
6 7 8 9 351 0912صفر25/000/000
53 777 38 0912صفر23/000/000
76 56 369 0912صفر21/000/000
12 82 369 0912صفر19/500/000
5971 12345 09کارکرده19/500/000
93 50 332 0912کارکرده18/000/000
47 269 37 0912صفر17/700/000
2 1367 38 0912صفر16/800/000
54 1 57 39 0912صفر16/800/000
51 7 54 39 0912صفر16/800/000
65 8 54 39 0912صفر16/800/000
6 4 2 53 39 0912صفر16/800/000
27 549 39 0912صفر16/800/000
85 61 394 0912صفر16/600/000
06 29 384 0912صفر16/600/000
97 25 384 0912صفر16/600/000
7 6 5 43 36 0912کارکرده16/300/000
28 42 379 0912کارکرده15/700/000
44404 47 0912کارکرده88/000/000
80 60 420 0912کارکرده55/000/000
071 45 45 0912کارکرده22/000/000
46 30 490 0912کارکرده16/000/000
4 70 206 4 0912کارکرده14/800/000
84 92 424 0912کارکرده14/800/000
32 85 491 0912صفر14/800/000
32 85 491 0912صفر14/800/000
57 983 43 0912صفر13/900/000
814 70 49 0912صفر12/200/000

سيم كارت كد ۳ به چه سيم كارت هايي گفته ميشود؟

سيم كارت كد ۳ به سيم كارت هايي گفته ميشود كه  پس از شماره ۰۹۱۲ اولين عدد انها با عدد ۳ شروع ميشود مانند …۰۹۱۲۳۴۵۶

خريد سيم كارت كد ۳ همراه اول

جهت خريد سيم كارت كد ۳ همراه اول ميتوانيد پس از مشاهده شماره خط هاي ۰۹۱۲ در قسمت كد ۳ خط مورد نظر خود را انتخاب

و با ما تماس بگيريد

error: Content is protected !!
Call Now Buttonتماس سریع