تسهیلات سیمکارت

نوامبر 10, 2019
وام سیم کارت

تسهیلات سیمکارت چیست ؟

تسهیلات سیم کارت چیست؟ تسهیلات موبایل یا تسهیلات سیمکارت به مبلغی گفته میشود که به متقاضیان دریافت وام موبایل یا وام سیمکارت پرداخت میشود. مبلغی که […]
دسامبر 4, 2019

تسهیلات سیمکارت

تسهیلات سیمکارت چیست؟: دارندگان سیمکارتهای دائمی همراه اول در صورت تمایل میتوانند تا ۹۵ درصد ارزش و قیمت سیمکارت خود مبلغی را دریافت کنند و آن […]
error: Content is protected !!
تماس سریع